Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.01.2023 31 stycznia 2023

Gleba to podstawa. EASAC przedstawił raport nt. rolnictwa regeneracyjnego

Rolnictwo regeneracyjne ma pozytywne skutki zarówno dla przyrody, jak i ekonomiki – informuje prof. Piotr Trojanowski, jeden ze współautorów najnowszego raportu Komitetu Doradczego ds. Nauki Akademii Europejskich.

   Powrót       30 maja 2022       Zrównoważony rozwój   
rolnictwo regeneracyjne

Komitet Doradczy ds. Nauki Akademii Europejskich (ang. European Academies' Science Advisory Council – EASAC(1)) opublikował najnowszy raport pt. “Rolnictwo regeneracyjne w Europie. Krytyczna analiza wkładu dla unijnych strategii Od pola do stołu i na rzecz bioróżnorodności”(2). Praca skupia się na podkreśleniu potrzeby transformacji systemu żywnościowego poprzez tytułowe rolnictwo regeneracyjne.

– Rolnictwo regeneracyjne definiuje się jako system rolniczych zasad, które mają na celu utrzymanie wydajności produkcji rolnej, wzrost bioróżnorodności, a w szczególności przywrócenie i utrzymanie bioróżnorodności gleby przy poprawie usług ekosystemowych, włączając w to wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla – wyjaśniono we wstępie do publikacji.

Raport przedstawia nie tylko szereg zaleceń dla decydentów i rolników, ale też m.in. informacje na temat globalnego systemu żywnościowego, zmian w zakresie światowej produkcji żywności i handlu, a także wyzwań dla bioróżnorodności i klimatu ze strony sektora rolnego.

Ochrona i odbudowa gruntów rolnych

Zdaniem autorów pracy pomyślna implementacja strategii na rzecz bioróżnorodności i Od pola do stołu może być osiągnięta m.in. dzięki przesunięciu akcentu z ilości produkowanej żywności na produkcję żywności o wysokich walorach odżywczych i niedegradującej środowiska, zapewnienie stabilnego i długoterminowego wsparcia dla rolników w celu umożliwienia zrównoważonego przejścia na rolnictwo regeneracyjne, a także znaczący wzrost inwestycji unijnych i krajowych na edukację, szkolenia i usługi doradztwa rolnego.

Producentom żywności zalecono z kolei większą dywersyfikację gatunków uprawianych roślin, dążenie do utrzymania zielonych terenów na obszarze całego gospodarstwa w ciągu roku, ograniczenie orki ziemi oraz wprowadzenie upraw trwałych i wieloletnich.

Na temat raportu wypowiedział się jeden z jego współautorów, prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

– Połączenie olbrzymiej wydajności z równoczesną troską o środowisko naturalne, wygląda niemal jak mission impossible, zadanie niewykonalne – wskazał. Profesor dodał, że proponowane w analizie rozwiązania w ramach rolnictwa regeneracyjnego są korzystne dla obu stron – ekonomiki i przyrody.

Podkreślamy jednak, że zastosowanie każdej konkretnej praktyki jest w dużym stopniu zależne od kontekstu – poinformował prof. Tryjanowski. – Największe korzyści można osiągnąć, gdy praktyki są skoordynowane w skali krajobrazu i pasują do lokalnych warunków środowiskowych i społeczno-ekonomicznych.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Do grona EASAC należą krajowe akademie nauk państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa. Polska Akademia Nauk jest jego częścią od 2004 r.2/ Raport pt. Regenerative agriculture in Europe. A critical analysis of contributions to European Union Farm to Fork and Biodiversity Strategies (w języku angielskim) dostępny pod linkiem:
https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Regenerative_Agriculture/EASAC_RegAgri_Web_290422.pdf
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony