Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

10. Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

12 czerwca 2019

Tematem przewodnim wydarzenia będzie gospodarka obiegu zamkniętego oraz gospodarka współdzielenia w kontekście wyzwań demograficznych i środowiskowych.

W ramach spotkania odbędą się sesje plenarne i 18 seminariów tematycznych, wśród których będzie jedno poświęcone recyklingowi substancji biogennych w celu ochrony jakości wód Bałtyku.

Seminarium to organizuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – współkoordynator Obszaru Tematycznego Biogeny we współpracy z fińskimi partnerami oraz HELCOM.

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego jest najstarszą z czterech strategii makroregionalnych wdrażanych w Unii Europejskiej. Opisana jest poprzez Plan Działań oparty na trzech głównych filarach tematycznych – ochrona morza (Save the Sea), wzrost integracji regionu (Connect the Region) i wzrost dobrobytu (Increase Prosperity) i zagadnieniach horyzontalnych dotyczących klimatu, planowania przestrzennego, współpracy w regionie.

W obrębie każdego z filarów oraz w horyzontalnej podstawie wydzielono 17 tzw. Obszarów Tematycznych. Taka konstrukcja umożliwia aktywizowanie interesariuszy w regionie Morza Bałtyckiego reprezentujących różne dziedziny biznesu i nauki oraz instytucje poprzez współpracę na wielu poziomach: rządowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem ośrodków badawczych, akademickich, struktur regionalnych, instytucji zarządzających programami operacyjnymi, a także sektora prywatnego.

Strategia wdrażana jest poprzez projekty i platformy w ramach poszczególnych obszarów tematycznych realizowane przez konsorcja o międzynarodowym charakterze, w skład których wchodzą jednostki naukowe, uczelnie techniczne, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, firmy itp. Nie ma natomiast dedykowanego funduszu, legislacji ani instytucjonalnego zaplecza.

Jej praca organizowana jest poprzez działania koordynatorów poszczególnych obszarów tematycznych w ramach poszczególnych państw nadbałtyckich i współpracy międzynarodowej i transsektorowej.

Strategia komunikuje swoje osiągnięcia, koncepcje i możliwości nie tylko poprzez stronę internetową oraz projekty, ale także poprzez doroczną organizację Forum – wydarzenia angażującego przedstawicieli rządów, samorządów, biznesu i nauki z państw nadbałtyckich.

Impreza ta co roku odbywa się w innym nadbałtyckim państwie i pod innym hasłem. 10. jubileuszowe Forum odbędzie się w Gdańsku.

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów
Daty: od 12 czerwca 2019 do 13 czerwca 2019

Gdańsk
Polska

Kontakt

Więcej informacji
▲  Do góry strony