Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

11. Ogólnopolski ZJAZD INSTALACJI GOSPODARKI ODPADAMI

29 listopada 2023

Podczas 11. Ogólnopolskiego Zjazdu Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych poruszone zostaną kwestie dotyczące m.in. przyszłości technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, zapewnienia strumienia odpadów dla tego typu obiektów oraz prowadzenia działań mających na celu modernizację zakładów służących zagospodarowaniu odpadów. Prelegenci oraz zaproszeni do dyskusji paneliści pochylą się również nad zagadnieniami funkcjonowania instalacji komunalnych w świetle obowiązujących przepisów unijnych i krajowych, w tym dostosowaniu ich do konkluzji BAT i nowych/projektowanych ustaw i rozporządzeń „okołoodpadowych”.

Szczegóły wkrótce.

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: od 29 listopada 2023 do 1 grudnia 2023

Łódź
Polska

Kontakt

Monika Iwańska
Telefon: 616700965
Więcej informacji
▲  Do góry strony