Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

Bezpłatne szkolenie on-line dla firm asenizacyjnych "Składanie sprawozdań kwartalnych"

24 listopada 2023

Czy sprawozdania kwartalne sprawiają Ci trudność? Otrzymujesz od gmin wezwania do składania wyjaśnień i poprawek? Skorzystaj z darmowego szkolenia, które wyjaśni Ci jak prawidłowo wypełnić i złożyć sprawozdanie kwartalne. Do końca stycznia przyszłego roku masz czas aby uporać się ze złożeniem ostatniego sprawozdania za rok 2023. Z nami masz pewność, że zrobisz to dobrze! Szkolenie poprowadzi zespół ekspertów, w składzie Mikołaj Maśliński (część prawna), Bartosz Kubiak (część praktyczna).

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni i transportu nieczystości ciekłych, musi składać co kwartał sprawozdanie ze swojej działalności na terenie gmin, na które posiada ważne pozwolenie. Termin na złożenie ostatniego sprawozdania kwartalnego za 2023 rok upływa z dniem 31 stycznia 2024 r. Firmom, które nie dotrzymają ustawowych terminów lub złożą sprawozdanie nierzetelnie grożą kary finansowe!

Z tego szkolenia dowiesz się:

- Co się zmienia w zakresie ewidencji i sprawozdawczości?
- Co trzeba raportować i do kiedy?
- Jakie są sankcje za niewykonywanie obowiązków?
- W jakiej sytuacji składa się sprawozdania zerowe?
- Jakie są najnowsze zmiany dotyczące rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych?
- Czy nowe regulacje to szansa, czy zagrożenie dla branży asenizacyjnej?
- Jak można zrealizować nowe obowiązki i uniknąć kar wykorzystując do tego nowe technologie?
- W jaki sposób automatycznie przypisać obszar aglomeracji do poszczególnych nieruchomości na podstawie GPS?
- Jak skrócić czas przygotowania sprawozdania do minimum dzięki oprogramowaniu asenizacja.online?

Dla kogo jest to szkolenie?

- Pracowników administracyjno-biurowych zajmujących się obowiązkami ewidencyjnymi i sprawozdawczymi w firmach asenizacyjnych i przedsiębiorstwach wod-kan
- Właścicieli firm asenizacyjnych chcących zgłębić tematykę sprawozdawczości
- Przedstawicieli przedsiębiorstw wod-kan odpowiedzialnych za tabor asenizacyjny
- Wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką

Co otrzymasz w ramach szkolenia?

- Prawo udziału w szkoleniu dnia 24.11.2023
- Praktyczne instrukcje dotyczące obowiązków sprawozdawczych
- Nieograniczony dostęp do nagrania ze szkolenia
- Darmowy czasowy dostęp do oprogramowania asenizacja.online

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: od 24 listopada 2023 do 24 listopada 2023
Cena: Wstęp bezpłatny

on-line
Poznań
Polska

Kontakt

Martyna Matuszczak
Telefon: 534614568
Więcej informacji
▲  Do góry strony