Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

Konferencja nt. "Doświadczenia i perspektywy transformacji ekologicznej"

21 listopada 2023

Serdecznie zapraszamy do udział w hybrydowej konferencji PIE nt. "Doświadczenia i perspektywy transformacji ekologicznej", która odbędzie się 21 listopada br. w Katowiacach.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY ❗ – wyłącznie po przesłaniu podpisanej karty zgłoszeniowej na adres: szkolenia@pie.pl (udział stacjonarny) lub wypełnieniu formularza on-line (udział zdalny).

Cel konferencji: W obliczu rosnących wyzwań związanych z degradacją środowiska, zmianami klimatycznymi i utratą bioróżnorodności, identyfikuje się pilną potrzebę przyspieszenia transformacji ekologicznej. Skupienie uwagi na tym problemie oraz omówienie konkretnych rozwiązań i perspektyw w zakresie transformacji ekologicznej to główne cele konferencji. Ponadto, konferencja zapewni platformę do budowania partnerstw i współpracy między różnymi interesariuszami związanymi z zagadnieniami transformacji ekologicznej. Spotkania, sesje networkingowe i warsztaty pozwolą na nawiązanie kontaktów i wymianę pomysłów, co przyczyni się do tworzenia synergii i realizacji wspólnych działań na rzecz transformacji ekologicznej.

Dodatkowo poprzez wymianę doświadczeń, pomysłów i najlepszych praktyk z zakresu transformacji ekologicznej, przyczyni się do wzajemnego uczenia się i inspiracji, a przedstawiciele różnych sektorów, w tym biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i nauki, będą mieli szansę podzielić się swoimi sukcesami, wyzwaniami i wnioskami z dotychczasowych działań.

Przez zgromadzenie ekspertów, przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych, konferencja ma na celu generowanie nowych pomysłów, rozwiązań i strategii dotyczących transformacji ekologicznej. Uczestnicy będą mieli możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami, wnioskami i najlepszymi praktykami, co przyczyni się do tworzenia kompleksowego i zrównoważonego planu transformacji ekologicznej.

Współorganizatorem konferencji jest Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach, Prezydent Miasta Katowice oraz WFOŚiGW w Katowicach.

Więcej informacji: https://www.pie.pl/konferencje/doswiadczenia-i-perspektywy-transformacji-ekologicznej/

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: od 21 listopada 2023 do 21 listopada 2023
Cena: Bezpłatny

Hotel Courtyard by Marriott w Katowicach (ul. Uniwersytecka 13) oraz online.
Katowice
Polska

Kontakt

Karolina Jantczak, Koordynator ds. administracji
Telefon: 789370303
Więcej informacji
▲  Do góry strony