Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.04.2024 22 kwietnia 2024

Aktualne przepisy prawa w dziedzinie geodezji i kartografii

4 kwietnia 2024

Program:

09.15 – 10.45

Prawo geodezyjne i kartograficzne – wybrane zagadnienia.

Zasady wykonywania prac geodezyjnych i przekazywania ich wyników do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

10.45 – 11.15

Przerwa

11.15 – 12.45

Zakres treści i zasady aktualizacji mapy zasadniczej, BDOT500, GESUT i EGiB.

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

12.45 – 13.15

Przerwa

13.15 – 14.45

Zasady wykonywania prac i sporządzania dokumentacji geodezyjnej:

mapa do celów projektowych,
tyczenie obiektów budowlanych,
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych.

Informacje praktyczne

Szkolenie dla szerokiej publiczności
Daty: 4 kwietnia 2024
Cena: 400 - 450 zł netto

online
Bydgoszcz
Polska

Kontakt

Iwona Włodarek
Telefon: 517013732
Więcej informacji
▲  Do góry strony