Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.09.2021 16 września 2021

Druga Międzynarodowa Konferencja Odorowa (MKO 2017)

20 kwietnia 2017

Environmental Odour Consulting przy współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej oraz Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej zapraszają na: Drugą Międzynarodową Konferencję Odorową (MKO 2017) – Uciążliwość Zapachowa, Ocena, Pomiary i Kontrola.

GŁÓWNE TEMATY:
- Aspekty prawne dotyczące odorów
- Dyrektywy Unii Europejskiej związanej z zapachowa jakością powietrza
- Światowe standardy odorowe
- Uciążliwośc zapachowa w Polsce i na świecie
- Metody oceny uciążliwości zapachowej – u źródła zapachu i w otaczającym środowisku
- Zastosowanie elektronicznych nosów do oceny uciążliwości zapachowej powietrza
- Analizy chemiczne
- Ocena ryzyka zdrowotnego związanego z odorami
- Metody redukcji i kontroli odorów
- Oddziaływanie i wpływ obiektów przemysłowych, rolnych oraz gospodarki komunalnej na środowisko
- Programy badawcze

Odory, to zapachy, które są uciążliwe dla mieszkańców. Mogą być wydzielane przez różne obiekty np. oczyszczalnie ścieków, zakłady przetwórstwa mięsa i celulozownie. Najczęściej spotykanymi są wyziewy amoniaku, siarkowodoru i merkaptanów. Co jednak najważniejsze, bardzo często wdychanie odorów ma negatywne skutki zdrowotne.

W niektórych krajach, na przykład w Kanadzie, powstał system monitorowania i przede wszystkim reagowania na skargi o odorach zgłaszane przez mieszkańców. W Polsce jednak nadal nie ma odpowiednich ustaw. W 2016 roku Ministerstwo Środowiska wydało „Kodeks Przeciwdziałania Uciążliwości Zapachowej”, ale dokument zawiera jedynie wytyczne do przeciwdziałania uciążliwości zapachowej, a nie normy, które umożliwiłyby skuteczną walkę z problemem.

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów
Daty: od 20 kwietnia 2017 do 21 kwietnia 2017
Cena: Konferencja 2 dni: 495 euro

ul. Nadwiślańska 6
Kraków
Polska

Kontakt

conference@mko2017.com
Więcej informacji
▲  Do góry strony