Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Dzień Informacyjny CEF 2019

26 listopada 2019

MIiR zaprasza przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie finansowe w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na konferencję pn. Dzień Informacyjny CEF 2019. W trakcie wydarzenia przedstawione zostaną informacje na temat zasad aplikowania o środki unijne w ramach konkursów CEF: Reflow Transport Call 2019 oraz Transport Blending Facility.

Priorytetami wsparcia w ramach konkursu Reflow Transport Call 2019 zostały objęte:
• wstępnie zidentyfikowane projekty na sieci bazowej TEN-T,
• Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) – systemy pokładowe dla pojazdów prototypowych,
• bezpieczna infrastruktura,
• Inteligentne Systemy Transportowe dla dróg (ITS),
• Jednolita Przestrzeń Powietrzna (SESAR),
• działania dotyczące infrastruktury w węzłach sieci bazowej, w tym węzłach miejskich,
• autostrady morskie.

Priorytetami naboru Transport Blending Facilitsą natomiat:
• Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym – systemy przytorowe i pokładowe (pojazdy seryjne i prototypy),
• paliwa alternatywne.

Podczas konferencji, razem z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) omówione zostaną praktyczne kwestie dotyczące zasad towarzyszących właściwemu przygotowaniu wniosków aplikacyjnych do konkursów CEF.

Z kolei przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli tzw. Partnerów Wdrażających w ramach konkursu Blending Facility przedstawią swoją rolę w naborze oraz proces przygotowania projektów z finansowaniem zwrotnym (pożyczką) oraz CEF (dotacją).

Ponadto zaprezentowane zostaną przykłady projektów CEF realizowanych w obszarze paliw alternatywnych oraz potencjalnych do wsparcia w ramach naboru Blending Facility. Przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego natomiast zaprezentują wyzwania związane z wdrażaniem ERTMS w Polsce.

Rejestracja odbywa się przez formularz on-line.

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: 26 listopada 2019

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Al. Zwycięstwa 96/98
Gdynia
Polska

Kontakt

cef@miir.gov.pl
Telefon: 22 273 87 66, 22 273 87 56 lub 22 273 77 37
Więcej informacji
▲  Do góry strony