Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2021 20 czerwca 2021

Gospodarka odpadami – aktualne uwarunkowania prawne i technologiczne

16 czerwca 2021

Program szkolenia:

1. Aktualne nowelizacje, zmiany w przepisach gospodarki odpadami na poziomie krajowym oraz europejskim
2. Istotne zmiany w prawie gospodarki odpadami dla instalacji gospodarki odpadami:
Rozporządzenie dot. magazynowania odpadów, rozporządzenie dot. ppoż, rozporządzenie dot. składowania odpadów, rozporządzenie dot. mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.
3. Gminne systemy gospodarki odpadami: in-house, nieruchomości niezamieszkałe, poziomy odzysku i recyklingu.
4. Zagospodarowanie paliwa alternatywnego – perspektywy.
5. Poziomy odzysku i recyklingu – sposób obliczania, wytyczne.
6. Praktyczne aspekty związane z realizacją składowiska odpadów po zmianie rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów.
7. Uwarunkowania technologiczne oraz moce przerobowe instalacji gospodarki odpadami – rozwój i możliwości.
8. Sporządzanie SWZ a umowy na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów
9. Zmiany w pozwoleniach zintegrowanych i ich dostosowanie do aktualnych przepisów.

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: od 16 czerwca 2021 do 18 czerwca 2021
Cena: 1190 zł netto/os.

Hotel Bania****
Białka Tatrzańska
Polska

Kontakt

Agata Radziemska
Telefon: 61 67 00 965 / kom. +48 517 728 786
Więcej informacji
▲  Do góry strony