Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2022 05 grudnia 2022

GREEN GAS POLAND 2022 IV Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu I Biometanu

6 października 2022

Green Gas Poland jest wydarzeniem organizowanym przez przedstawicieli polskich biogazowni dla osób działających w tej branży oraz wszystkich zainteresowanych biogazem i biometanem.

Podczas Green Gas Poland 2022 w opiniotwórczym gronie odbędą się debaty na najważniejsze, aktualne tematy związane z wyzwaniami, perspektywami i szansami stojącymi przed polską i europejską branżą biogazową i biometanową. Towarzyszyć im będą prelekcje, wykłady i dyskusje dotyczące innowacji w sektorze produkcji biogazu i biometanu, połączone z prezentacją nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Pierwszy dzień konferencji zostanie zakończony uroczystą kolacją, podczas której wręczone zostaną nagrody „Ambasador Biogazu 2022” (regulamin) oraz „Biogazownia roku 2022” (regulamin). W konkursie „Biogaz Dostawca roku 2022” (regulamin) zostanie wyłoniony najlepszy dostawca produktów lub usług dla branży biogazowej.

Tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:
biogaz i biometan w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności
polska i unijna polityka wobec importu surowców z Rosji i wyzwania rynkowe z tym związane
biogaz i biometan a bezpieczeństwo paliwowo-energetyczne kraju
najnowsze krajowe i unijne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania branży biogazowej i biometanowej
ekonomika branży: finansowanie inwestycji w zakresie CAPEX i systemy wsparcia w zakresie OPEX
doświadczenia właścicieli instalacji biogazowych oraz plany inwestycyjne dotyczące biometanu
optymalizacja sprzedaży energii oraz instalacje biogazowe w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych
biogaz i biometan jako element gospodarki o obiegu zamkniętym
innowacyjne rozwiązania technologiczne dla instalacji produkujących biogaz i biometan

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów
Daty: od 6 października 2022 do 7 października 2022

Hotel Boss***
Warszawa
Polska

Kontakt

Więcej informacji
▲  Do góry strony