Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

III seminarium Corporate Power Purchase Agreement (PPA)

28 listopada 2019

Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy dążąca do zdefiniowania barier oraz możliwości implementacji umów PPA na rynku Polskim.

Umowa Power Purchase Agreement to nic innego jak długoterminowy kontrakt na zakup energii elektrycznej bezpośrednio od producenta energii ze źródeł odnawialnych. Jest to korzystne nie tylko ze względów środowiskowych (niska emisyjność), ale również biznesowo, bowiem to możliwość długoterminowego zapewnienia dostaw energii elektrycznej po stałej cenie.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:
Otoczenie regulacyjne umów PPA
Zakres i konstrukcja umowy PPA
Potencjalni beneficjenci
Szanse, bariery i ryzyka implementacji PPA w Polsce
PPA jako alternatywa dla aukcji OZE
Doświadczenia europejskie
Bilansowanie energii w ramach umowy PPA
PPA szansą na rozwój inwestycyjny wytwórców energii z OZE
PPA jako poświadczenie zdolności kredytowej wytwórcy energii z OZE
Do udziału zapraszamy:
przemysłowych odbiorców energii
wytwórców energii z OZE (w szczególności PV i wiatr)
inwestorów
firmy doradcze i inżynieryjne
przedstawicieli kancelarii prawnych
przedstawicieli banków finansujących inwestycje energetyczne
w OSD przedstawicieli działów:
pomiarów, bilansowania
prawnych, usług operatorskich
prognoz i zapotrzebowania
w spółkach obrotu przedstawicieli działów:
handlu hurtowego
zarządzania portfelem
umów i kontraktów
rozliczeń i sprawozdawczości
prawnego/ regulacji
polityki cenowej
obsługi klienta

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów
Daty: 28 listopada 2019

Warszawa
Polska

Kontakt

Więcej informacji
▲  Do góry strony