Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Konferencja Czas na ESG!

27 września 2023

Czas na ESG! Zrównoważony rozwój – prawo, case studies i najlepsze praktyki

Konferencja to czas na dyskusję – o tym jakie działania należy podjąć już dziś, aby nie przegapić swojej szansy. Wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju można traktować jako sytuację wymuszoną regulacjami prawnymi lub jako szansę na innowacyjny rozwój i kreatywne wykorzystanie nowych szans, jakie już pojawiają się na rynku. Nowoczesne technologie, usługi i produkty zgodne z zasadą 6R, Gospodarka Obiegu Zamkniętego mogą stać się początkiem nowych zyskownych biznesów!

Tematy przewodnie Konferencji

Wydarzenie to holistyczne podejście do tematyki wdrażania zrównoważonego rozwoju. Bogaty program konferencji ma za zadanie wyczerpać kluczowe zagadnienia, którymi dziś żyje biznes.

Uchwalona w grudniu 2022 roku dyrektywa CSRD nadaje dynamiki zielonej transformacji a wdrożenie jednolitych standardów raportowania ESRS zmusi organizacje do wdrożenia zmian w swoich procesach i operacjach. Nowe wymogi w zakresie ujawnień nakładają obowiązek należytej staranności w identyfikacji, analizie i gromadzeniu danych z całego łańcucha wartości. Tym samym również te przedsiębiorstwa, które znajdą się poza listą firm zobligowanych do raportowania, będę de facto objęte koniecznością przestrzegania zasad związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Nowe regulacje to nie tylko obowiązek – to również szansa na zmianę modelu biznesowego opracowanie nowego produktu/usługi, czy zagospodarowanie niszy. Zielona transformacja oznacza nowe możliwości w zakresie pozyskania finansowania na wdrażanie niezbędnych zmian i rozwój.

Zrównoważony rozwój oznacza także zmiany w warstwie społecznej. Jako konsumenci zwracamy baczniejszą uwagę na skład i sposób wytwarzania produktów, jako pracownicy dbamy równą dostępność do pracy oraz sprawiedliwy sposób wynagradzania bez względu na różnice. To wszystko idzie w parze z działaniami firm podejmowanymi w obszarze #diversity #inclusion #equality.

To czas na podejmowanie zdecydowanych działań… I temu poświęcona będzie II edycja konferencji.

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów
Daty: od 27 września 2023 do 28 września 2023

ADN Centrum Konferencyjne
ul. Grzybowska 56
Warszawa
Polska

Kontakt

Więcej informacji
▲  Do góry strony