Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Konferencja nt. "Wybrane aspekty realizacyjne Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku"

27 września 2023

W dniu 27 września 2023 r. Polska Izba Ekologii organizuje Konferencję hybrydową nt. Wybrane aspekty realizacyjne Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, która odbędzie się w Hotelu Courtyard City Center by Marriott w Katowicach (ul. Uniwersytecka 13).

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY – wyłącznie po przesłaniu podpisanej karty zgłoszeniowej na adres: szkolenia@pie.pl (udział stacjonarny) lub wypełnieniu formularza on-line (udział zdalny).

Karta i formularz on-line dostępne są na stronie internetowej Izby. Ilość miejsc ograniczona.

Program wydarzenia dostępny jest na stronie:
www.pie.pl/konferencje/wybrane-aspekty-realizacyjne-pep-do-2040-roku/

Partnerem konferencji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Patronatem honorowym nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Marszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli, NAPE S.A., KAPE S.A, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Instytut Technologii Paliw i Energii, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, SAPE-POLSKA, Prezydent Miasta Katowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują branżowe czasopisma i portale związane z szeroko pojętą energetyką i ochroną środowiska.

Celem konferencji jest pokazanie aktualnych problemów na rynku energii. Przedstawione zostaną również propozycje rozwiązań praktycznych. Działania na rzecz efektywności energetycznej i energooszczędności są szczególnie ważne w bieżącym stanie gospodarki.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040) to 1 z 9 strategii zintegrowanych wynikających ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. PEP2040 jest kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli w zakresie transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym. W PEP2040 podejmowane są strategiczne decyzje inwestycyjne, mające na celu wykorzystanie krajowego potencjału gospodarczego, surowcowego, technologicznego i kadrowego oraz stworzenie poprzez sektor energii dźwigni rozwoju gospodarki, sprzyjającej sprawiedliwej transformacji.

Podjęcie przez Polską Izbę Ekologii tej problematyki jest kontynuacją naszych zainteresowań realizowanych w tym obszarze na dwóch konferencjach 2021 roku i jednej 2022 roku. W związku z wydarzeniami epidemicznymi i militarnymi trwają obecnie prace konsultacyjne nad aktualizacją PEP 2040, co również zostanie na konferencji odnotowane. W szczegółowym programie Konferencji zaakcentowano trzeci (ekologiczny) filar – dobrą jakość powietrza i realizację projektu Czyste Powietrze, a także zagadnienia praktyczne z ukierunkowaniem na mieszkalnictwo i gospodarkę komunalną.

Konferencja skierowana jest do: samorządów, przedstawicieli administracji rządowej, przedstawicieli administracji górniczej, wytwórców oraz konsumentów energii, przedsiębiorców, w tym członków Izby, organizacji pozarządowych, biznesu, świata nauki oraz mediów.

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: od 27 września 2023 do 27 września 2023
Cena: Bezpłatna

Hotel Courtyard City Center by Marriott w Katowicach (ul. Uniwersytecka 13).
Katowice/online
Polska

Kontakt

Karolina Jantczak
Telefon: 789370303
Więcej informacji
▲  Do góry strony