Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Kontrola i dostęp do informacji w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych

26 lutego 2019

Tematyka szkolenia:
Kontrola rady gminy, komisji rady i radnych w PWiK
Dostęp do informacji publicznej w PWiK
Kontrola nad PWiK a zamówienia in house

Celem seminarium jest w szczególności udzielenie odpowiedzi na pytania:
Czy rada gminy lub komisje rady mogą kontrolować PWiK?
Co jest podstawą do przeprowadzenia kontroli?
Jakie uprawnienia kontrolne mają poszczególni radni?
Czy radni mogą korzystać z trybu dostępu do informacji publicznej?
Jakie informacje PWiK zobowiązane jest ujawnić w trybie dostępu do informacji publicznej?
Jak wygląda tryb udostępniania i odmowy udostępniania informacji publicznej?
W jaki sposób kontrola nad PWiK wpływa na możliwość udzielania zamówień in house?

Prowadzenie:

Maciej Kiełbus – radca prawny, partner w kancelarii prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu. Szkoleniowiec, specjalizujący się w tematyce procedury administracyjnej, tworzenia aktów prawa miejscowego oraz gospodarki odpadami. Ekspert Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (Rady RIPOK). Uczestnik prac zespołu do spraw Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Autor publikacji dotyczących prawa samorządowego.

Joanna Kostrzewska – radca prawny w kancelarii prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. Opiniuje oraz opracowuje kompleksowe rozwiązania związane z dostępem do informacji publicznej, wspiera prawnie jednostki samorządu terytorialnego w radzeniu sobie z ustrojowym prawem samorządowym. Doradca w sprawach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi oraz prawa ochrony środowiska.

Termin zgłoszeń 19.02.2019 r.

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów
Daty: 26 lutego 2019
Cena: Członkowie IGWP - 510 PLN (+23% VAT), Pozostali uczestnicy - 620 PLN (+23% VAT)

Golden Floor Millenium Plaza
al. Jerozolimskie 123A
Warszawa
Polska

Kontakt

Iwona Włodarek
Telefon: 52 376 89 28
Więcej informacji
▲  Do góry strony