Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.05.2024 27 maja 2024

Ocena zgodności produktów nawozowych UE w świetle obowiązków wynikających z polityk zrównoważonego rozwoju

26 września 2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, która naświetli zagadnienia związane z:
- Rozporządzeniem (UE) 2019/1009 dotyczącym oceny zgodności produktów nawozowych oraz
- Dyrektywą CSRD dotyczącą sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, dyrektywną która nakłada na przedsiębiorstwo konkretne obowiązki związane z raportowaniem finansowym z takich obszarów jak ochrona środowiska (E), społeczne aspekty biznesu (S) oraz ład korporacyjny (G) – w skrócie ESG, czyli czynnikami niewątpliwie powiązanymi również z rynkiem produktów nawozowych.

Prelegentami na konferencji będą przedstawiciele:
- Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
- Instytutu Ochrony Środowiska,
- Krajowej Administracji Skarbowej,
- Stowarzyszenia ESG oraz
- pracownicy i współpracownicy PCBC

Konferencja adresowana jest do:
- producentów produktów nawozowych UE,
- importerów produktów nawozowych UE,
- dystrybutorów produktów nawozowych UE,
- innych podmiotów współpracujących oraz działających na rynku produktów nawozowych.

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie https://rejestracja.pcbc.gov.pl/

Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje praktyczne

Konferencja dla szerokiej publiczności
Daty: 26 września 2023
Cena: 650 pln netto/ osoba, lub 550 pln netto/osoba w przypadku udziału co najmniej 2 osób z jednej firmy

Centrum konferencyjne w centrum miasta
Warszawa
Polska

Kontakt

Marta Dzierzęcka
Telefon: 695 996 966
Więcej informacji
▲  Do góry strony