Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2021 15 czerwca 2021

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Chemia-Biznes-Środowisko "ChemBiŚ"

26 czerwca 2021

Konferencja ma na celu integrację środowiska młodych naukowców, przede wszystkim studentów i doktorantów oraz podkreślenie roli chemii, biznesu chemicznego i ochrony środowiska w życiu człowieka. Umożliwia poznanie nowych osób z różnych gałęzi nauk chemicznych, wymianę opinii i poglądów oraz dyskusję młodych naukowców z różnych uczelni w całej Polsce.

Idea stworzenia Konferencji powstała w 2018 roku ze współpracy Kół Naukowych Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego: Naukowego Koła Chemików, Koła Naukowego Biznesu Chemicznego i Koła Naukowego Ochrony Środowiska oraz Rady Samorządu Studentów i Władz Wydziału Chemii. W ramach wydarzenia prelegenci mogą przedstawić wyniki badań własnych, bądź komunikaty o tematyce popularno-naukowej. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający czynny udział w Konferencji, a streszczenia wszystkich wystąpień zostaną opublikowane w Książce Abstraktów.

Jaka jest forma wystąpienia?
Do wyboru są dwie formy wystąpienia:
• komunikat ustny (referat), w formie prezentacji, na którego wygłoszenie przeznaczo-ne jest 12 minut + 3 minuty na pytania i dyskusję;
• poster w formacie A1 lub A0 w układzie pionowym lub poziomym (zalecany), jako pojedynczy slajd w programie PowerPoint (lub pokrewnym) udostępniany w kanale podczas sesji posterowej.

Ważne terminy:
rejestracja: 19.05. - 06.06.2021 r.
termin wysyłania abstraktów: 19.05 - 11.06.2021 r.
konferencja: 26-27.06.2021 r.

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: od 26 czerwca 2021 do 27 czerwca 2021
Cena: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Platforma MS Teams
On-line / Gdańsk
Polska

Kontakt

dr hab. Henryk Myszka, prof. UG
Telefon: 608-366-889
Więcej informacji
▲  Do góry strony