Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2021 15 czerwca 2021

Ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności – wyzwaniem najbliższych lat

17 czerwca 2021

Polska jako państwo rozwinięte gospodarczo i członek Unii, dołączyła do krajów realizujących cele zrównoważonego rozwoju, wśród których znajduje się także zrównoważona konsumpcja i produkcja (SCP). Z jednej strony obserwuje się nadprodukcję żywności i jej marnowanie, z drugiej narasta problem głodu. Marnowanie żywności przyczynia się m.in. do zanieczyszczenia środowiska, do degradacji i wyczerpywania się zasobów naturalnych, zagrażając bezpieczeństwu żywności. Dlatego ograniczenie o połowę marnotrawstwa żywności do roku 2030 jest jednym z 17 celów rozwojowych ONZ. Unia Europejska stara się zapobiegać i zmniejszać marnotrawienie żywności przez poszerzanie wiedzy i świadomości konsumentów oraz prawidłową redystrybucję żywności i pomiary ilości odpadów w krajach UE. W związku z nałożeniem przez UE obowiązku ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności o 50% do 2030 roku, a także raportowania ponoszonych strat, konieczna jest znajomość sytuacji wyjściowej. Marnotrawstwo żywności to problem natury gospodarczej, środowiskowej i etycznej, należy przede wszystkim zapobiegać stratom, a nadwyżki bezpiecznych zdrowotnie produktów redystrybuować na cele społeczne.

Na podstawie badań, analiz i szacunków przeprowadzonych w Polsce w ramach projektu PROM – Program Racjonalizacji i Ograniczania Marnotrawstwa Żywności, wyliczono, że w naszym kraju marnuje się 4 840 946 ton żywności rocznie. Odpowiedzialność za taki stan ponoszą wszyscy uczestnicy łańcucha żywnościowego, ale nie w takim samym stopniu. Najwięcej, bo aż 60% wyrzucanej żywności pochodzi z gospodarstw domowych, znaczny udział ma też produkcja pierwotna (rolnicza) oraz przetwórstwo –po 15%. Szacunki te wskazują na kierunki działań, które powinny być podejmowane w Polsce, aby w sposób efektywny przeciwdziałać marnowaniu i stratom żywności.

Obszary tematyczne
Skala i przyczyny marnotrawstwa żywności w Polsce
Wpływ marnotrawstwa żywności na środowisko
Działania ograniczające marnotrawstwo żywności (obecne i proponowane/planowane) na każdym szczeblu
Skala marnotrawstwa i działania zapobiegawcze prowadzone w innych krajach Europy i Świata
Aspekt ekonomiczny i społeczny marnotrawstwa żywności
Prawne aspekty zapobiegania marnotrawstwu żywności

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów
Daty: 17 czerwca 2021

On-line
Cała Polska

Kontakt

konferencja.prom@ios.edu.pl
Więcej informacji
▲  Do góry strony