Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.05.2021 06 maja 2021

Operator stacji uzdatniania wody

25 maja 2021

Tematyka kursu
Zasady posługiwania się dokumentacją techniczną
Występowanie wody w przyrodzie: charakterystyka, znaczenie, cyrkulacja wody – fizyczne i chemiczne oraz biologiczne i bakteriologiczne właściwości wody, przyczyny zanieczyszczeń fizykochemicznych, biologicznych i bakteriologicznych wód podziemnych i powierzchniowych, obowiązujące akty prawne dotyczące jakości wody.
Systemy wodociągowe i ich eksploatacja – ujęcia, strefy ochrony sanitarnej ujęć, pompownie, systemy uzdatniania wody podziemnej, odżelazianie i odmanganianie, dezynfekcja wody, chlorowanie (podchloryn sodu).
Systemy wodociągowe i ich eksploatacja – stacje uzdatniania wody, zbiorniki wodociągowe, sieci wodociągowe, wewnętrzne instalacje wodociągowe.
Podstawowe wiadomości z zakresu uzdatniania wody: urządzenia do uzdatniania wody,
tj. kraty, sita, mikrosita, osadniki, aeratory, filtry.
Procesy technologiczne w uzdatnianiu wody do picia: cedzenie, sedymentacja, flotacja, filtracja, napowietrzanie, odgazowanie, koagulacja, infiltracja, utlenianie chemiczne, adsorpcja, stabilizacja i odkrzemianie, wymiana jonowa, procesy membranowe.
Układy technologiczne uzdatniania wody – ogólna charakterystyka, systemy uzdatniania wody powierzchniowej, reagenty do uzdatniania wody, urządzenia do przygotowywania i dawkowania reagentów, układy dozowania.
Eksploatacja układów technologicznych: zasady korzystania z instrukcji obiektowych, kontrola przebiegu i wyników procesu urządzeń, badania jakościowe wody.
Elementy automatyki, sterowania i pomiarów w procesach uzdatniania wody, urządzenia do automatycznego sterowania i regulacji, wizualizacja parametrów pracy urządzeń i układów technologicznych, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stany awaryjne.
Pompy, dmuchawy (sprężarki) w procesach uzdatniania wody.
Zasady eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody z ujęciem wód podziemnych.
Regeneracja studni głębinowych.
BHP przy obsłudze urządzeń uzdatniania wody.

Termin zgłoszeń 18.05.2021

Czas trwania kursu
Rozpoczęcie kursu: 25.05.2021 - godz. 10.00
Zakończenie kursu: 27.05.2021 - godz. 14.00

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów
Daty: od 25 maja 2021 do 27 maja 2021

Hotel Zawisza
ul. Gdańska 163
Bydgoszcz
Polska

Kontakt

i.wlodarek@igwp.org.pl
Więcej informacji
▲  Do góry strony