Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2022 02 października 2022

PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA ENERGETYCZNEGO Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Przemysłowa z cyklu Zarządzanie Energią Przyszłości

22 września 2022

Celem wydarzenia naukowo-przemysłowego jest analiza perspektyw rozwoju sektora energetycznego poprzez wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą szeroko pojętego sektora energii, w tym bezpieczeństwa energetycznego, zrównoważonego rozwoju, jak również zarządzania podmiotami z sektora energetycznego. Dyskusja naukowa będzie dotyczyć modelu biznesowego systemu energetycznego, w którego skład wchodzą: dostawcy źródeł energii, producenci energii, sieci przesyłowe wraz z infrastrukturą, magazynowanie energii, zarządzanie systemami energetycznymi, odbiorcy energii.

Zapraszamy do wyboru spośród V tematycznych paneli:
Zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
Zarządzanie łańcuchami dostaw
Zarządzanie firmami z sektora energetycznego, w kontekście:
- Zarządzania strategicznego
- Zachowania ciągłości działania
- Zarządzania zasobami ludzkimi
- Zarządzania, ekonomiki, audytu finansowego
Zarządzanie energią na przyszłym polu walki

Umocowanie płaszczyzny dla przeprowadzenia dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, wojska, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów, przyczyni się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy oraz przyczyni się do dalszych badań w tym kierunku.

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: od 22 września 2022 do 23 września 2022
Cena: 350 zł (opłata do końca sierpnia), 450 zł (opłata do 16 września)

Akademia Sztuki Wojennej
Warszawa
Polska

Kontakt

Beata Burchert-Perlińska
Telefon: 261 813 018
Więcej informacji
▲  Do góry strony