Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Pozwolenia wodnoprawne oraz opłaty za usługi wodne i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w praktyce

25 października 2019

Tematyka szkolenia:
Nowelizacja ustawy Prawo wodne:
· instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami,
· oświadczenia o ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków oraz wód opadowych i roztopowych na potrzeby ustalania opłat za usługi wodne,
· kryteria i konsekwencje wskazywania celów, na jakie pobierana jest woda,
· najczęstsze problemy i konsekwencje złożenia wadliwego oświadczenia,
· procedury reklamacyjne,
· orzecznictwo sądowe.
Opłaty za usługi wodne:
· opłaty stałe i opłaty zmienne,
· opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
· opłaty za wprowadzanie do wód – wód opadowych i roztopowych,
· opłaty za zmniejszenie retencji.
Odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
· pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
· treść oświadczenia o ilości odprowadzonych wód,
· obowiązek ponoszenia opłat za usługi wodne,
· konsekwencje nie złożenia oświadczenia o ilości odprowadzonych wód,
· orzecznictwo sądowe.
Podsumowanie, pytania i dyskusja.

Prowadzenie:
dr Jędrzej Bujny, kancelaria SMM Legal w Poznaniu
Grzegorz Gałabuda, SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o. w Warszawie

Termin zgłoszeń do 11.10.2019 r.

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów
Daty: 25 października 2019

Hotel Polonia
ul. Basztowa 25
Kraków
Polska

Kontakt

Więcej informacji
▲  Do góry strony