Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Projekt dyrektywy „ściekowej” i zmiany w przepisach krajowych – warsztaty

27 czerwca 2022

Europejskie regulacje dotyczące ścieków od lat definiują działania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. W najbliższym czasie czekają nas poważne zmiany przepisów zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim, które na co najmniej kilka lat stanowić będą wyznaczać naszych działań.

Procedowane obecnie zmiany w ustawie Prawo Wodne i Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach, mające na celu uporządkowanie wdrażania dyrektywy „ściekowej”, spowodują zmianę podejścia zarówno do rozwoju systemów zbierania jak i do gospodarowania nieczystościami ciekłymi, które wymuszą szereg działań na poziomie przedsiębiorstw i gmin.

Jednocześnie procedowana rewizja dyrektywy 91/271 EWG zwanej „ściekową” po kilku latach analiz i konsultacji przybierze w najbliższych tygodniach konkretną formę w postaci opublikowanego projektu nowej dyrektywy, dotykającego zarówno zmian w dotychczasowych wymogach jak i nowych wyzwań dla branży.

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy na temat przewidywanych zmian oraz wymiana poglądów na poszczególne planowane regulacje. Nakreślenie spójnego stanowiska uwzględniającego oczekiwania przedstawicieli branży pozwoli na przygotowanie się do zmian i merytoryczny udział w rozpoczynających się w niedługim czasie konsultacjach kluczowych dla branży przepisów.

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów
Daty: od 27 czerwca 2022 do 28 czerwca 2022

Arche Hotel Krakowska
Warszawa
Polska

Kontakt

Więcej informacji
▲  Do góry strony