Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych – określanie wysokości, zasady wnioskowania i aspekty proceduralne

28 sierpnia 2019

Długo oczekiwany przez przedstawicieli najbardziej energochłonnych branż polskiego przemysłu system rekompensat na pokrycie pośrednich kosztów uprawnień do emisji zostanie niebawem wprowadzony także w Polsce. Rok 2019 jest pierwszym, za który uprawnieni przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o udzielenie wsparcia. Brak praktyki związanej ze stosowaniem tej regulacji, skomplikowane zasady kalkulacji wysokości rekompensat i znacząca ilość zmiennych, jakie należało będzie wziąć pod uwagę, to jedynie część czynników mogących powodować wątpliwości potencjalnych beneficjentów co do poprawności dokonywanych obliczeń oraz prawidłowego wypełnienia wniosku.

Projekt ustawy przewiduje także, że beneficjenci będą mieli jedynie 14 dni od wejścia w życie tej ustawy na dokonanie wyboru pomiędzy rekompensatami za cały 2019 r. oraz rozliczeniem energii elektrycznej zużytej w I półroczu 2019 r. według cen z końca czerwca 2018 r. (tj. mechanizmem przewidzianym ustawą "prądową"). Wybór ten nie należy do najłatwiejszych. Dodatkowo brak opublikowania niektórych zmiennych (terminowa cena uprawnień do emisji) oraz różne przewidywania co do tego, czy wystarczy środków na pokrycie całego wnioskowanego zapotrzebowania na rekompensaty sprawiają, że decyzję tę będzie należało oprzeć na określonych założeniach.

W trakcie szkolenia nasz prelegent przeprowadzi Państwa przez wszystkie kwestie dotyczące systemu rekompensat - od kwalifikacji podmiotowej i przedmiotowej przez skomplikowane zasady kalkulacji wysokości rekompensat i zagadnienia związane z procedurą przed Prezesem URE aż po determinanty decyzji w przedmiocie wyboru pomiędzy środkami wsparcia.

Wśród najważniejszych zagadnień szkolenia:
Przedmiot rekompensaty oraz porównane z systemami w innych krajach
Postępowanie przed Komisją – warunki zatwierdzenia środka pomocy państwa w postaci rekompensat
Warunki przedmiotowe – energia elektryczna
Wysokość rekompensat – poziom państwa i poziom jednostkowy
Warunki przedmiotowe – wytwarzanie produktów w instalacji
Pochodzenie środków na wypłatę rekompensat
Czynniki dostosowujące wielkość rekompensat
Kalkulacja wysokości rekompensat w oparciu o wskaźnik rezerwowy
Przykłady kalkulacji wysokości rekompensat w oparciu o różnorodne zmienne
Wniosek, jego treść i niezbędne załączniki
Obowiązki beneficjenta
Opinia weryfikatora – zakres i treść

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów
Daty: 28 sierpnia 2019

Hotel Courtyard by Marriott
Katowice
Polska

Kontakt

Więcej informacji
▲  Do góry strony