Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.09.2021 17 września 2021

Samorządowy Kongres Finansowy

30 czerwca 2021

Samorządowy Kongres Finansowy organizowany jest z inicjatywy Jacka Karnowskiego, Prezydenta Miasta Sopotu, przez Centrum Myśli Strategicznych oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie, które podzielają misję kształtowania szerokiej debaty na temat wyzwań polskich gmin, a także integrowania sektora samorządowego. Mając na względzie korzyści płynące z własnych doświadczeń biznesowych, współpracy i synergii posiadanych zasobów Współorganizatorzy zdecydowali się rozwijać szereg przedsięwzięć skierowanych do sektora samorządowego, gospodarczego i akademickiego.

Zadaniem Samorządowego Kongresu Finansowego jest służąca dobru wspólnemu, budowa modelu współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami, których celem jest kreowanie współpracy między samorządami, a biznesem i środowiskami akademickimi oraz skuteczne i merytoryczne inicjowanie konstruktywnej dyskusji ponad podziałami o otoczeniu społeczno-gospodarczym ze stroną rządową.

Kluczowe dla inicjatorów i organizatorów jest współdziałanie na rzecz sektora samorządowego w celu wzmacniania pozycji samorządów w polityce rozwoju kraju oraz wspieranie gmin i zwiększanie skuteczności ich działań skupionych na rozwoju przyszłościowych działań wzmacniających samorządowe ekosystemy społeczno-gospodarcze.

Informacje praktyczne

Kongres dla szerokiej publiczności
Daty: 30 czerwca 2021
Cena: Darmowy udział on-line

On-line / Sopot
Polska

Kontakt

Martyna Chojnacka
Telefon: 583555372
Więcej informacji
▲  Do góry strony