Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Seminarium - Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w teorii i praktyce

17 października 2019

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 ze zm.), starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (PHZPZ) i sporządza ich wykaz. Zadanie to może być trudnym wyzwaniem, gdy dotyczy powiatu lub miasta na prawach powiatu, w którym przemysł, zwłaszcza wydobywczy i ciężki, zaczął rozwijać się już w XIX wieku. Przykładem takim jest miasto Katowice. Trudnego zadania identyfikacji PHZPZ na obszarze Katowic podjął się Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych na zlecenie Prezydenta Miasta. Na seminarium Autorzy podzielą się doświadczeniem zdobytym podczas realizacji tego zadania.

W wystąpieniu zostaną przedstawione obowiązujące wymagania formalno-prawne, a także problemy związane z prowadzeniem identyfikacji oraz sporządzaniem wykazu PHZPZ. Zaprezentowane zostanie autorskie podejście metodyczne do identyfikacji PHZZ zastosowane w mieście Katowice, które obejmowało: (1) analizę i wybór źródeł informacji i materiałów kartograficznych, (2) identyfikację podmiotów prowadzących działalność gospodarczą/przemysłową przed 30 kwietnia 2007 r., (3) lokalizowanie prawdopodobnie zanieczyszczonych działek, (4) pozyskanie innych niezbędnych informacji i powiązanie ich ze zidentyfikowanymi działkami.

Zastosowane podejście pozwoliło na rozwiązanie problemów ujawnionych podczas sporządzania wykazu PHZPZ dla m. Katowice i może zostać wykorzystane przy sporządzaniu wykazów dla innych dużych miast przemysłowych. Opracowany wykaz nie tylko pozwala Prezydentowi Miasta Katowice na wypełnienie prawnego obowiązku starosty polegającego na identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, ale może także znaleźć zastosowanie do efektywnego planowania przestrzennego i zarządzania terenami poprzemysłowymi.

Prowadzący: dr hab. Eleonora Wcisło, prof. IETU, Jacek Długosz, dr Ewa Błaszczyk, dr Włodzimierz Łukasik – IETU

Informacje praktyczne

Inne dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: od 17 października 2019 do 17 października 2019
Cena: Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6

sala 121, I p.
Katowice
Polska

Kontakt

Ewa Cimander-Staszak
Telefon: 32 254 60 31 w. 280
Więcej informacji
▲  Do góry strony