Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

V Konferencja „Inteligentna Energetyka” – Standardy łączności bezprzewodowej dla energetyki

21 marca 2019

W ramach spotkania omówiony zostanie następujący zakres tematyczny:
Dostępne na rynku standardy łączności bezprzewodowej i różnice między nimi – wystąpienie merytoryczne.
Obecne działania spółek z branż energia elektryczna, woda, ciepło, gaz w zakresie wprowadzania łączności bezprzewodowej – wystąpienia przedstawicieli spółek odpowiedzialnych za konkretny typ medium lub przedstawicieli Izb reprezentujących dany typ medium.
Praktyczne doświadczenia ze stosowania standardów łączności bezprzewodowej w energetyce – wystąpienia Partnerów Technologicznych.
Panel dyskusyjny – podsumowanie konferencji z możliwością zadania Prelegentom pytań przez Uczestników.

Celem spotkania jest zaprezentowanie Uczestnikom (podczas prelekcji, spotkań na stoiskach i rozmów kuluarowych):
● nowych technologii komunikacji,
● gotowych produktów wykorzystujących te rozwiązania,
● a przede wszystkim możliwości ich wykorzystywania na podstawie projektów realizowanych przez dostawców rozwiązań.

Z drugiej strony przedstawiciele firm technologicznych będą mogli dowiedzieć się o działaniach spółek sektora utility w kierunku wdrażania tych nowych rozwiązań (jakie technologie obecnie testują, dlaczego, jak zapatrują się na inne, których aktualnie nie sprawdzają).

Grupa docelowa konferencji:
● przedstawiciele spółek z branż energia elektryczna, woda, ciepło, gaz odpowiedzialni za wdrażanie rozwiązań stosujących technologiach komunikacji po PLC i łączność bezprzewodową,
● przedstawiciele dostawców rozwiązań opartych na technologii komunikacji bez SIM,
● przedstawiciele dostawców rozwiązań opartych na technologii komunikacji z SIM,
● operatorzy telekomunikacyjni,
● przedstawiciele regulatora – Ministerstwo Energii, Ministerstwo Cyfryzacji, URE, UKE,
● przedstawiciele Izb dla branż energia elektryczna, woda, ciepło, gaz,
● przedstawiciele świata naukowego.

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów
Daty: 21 marca 2019

Warszawa
Polska

Kontakt

Więcej informacji
▲  Do góry strony