Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

V Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne

25 marca 2023

V Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne odbędzie się w dniach 25-26.03.2023 r. Sympozjum jest organizowane przez Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików razem z Naukowym Kołem Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radą Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w formie online na platformie Microsoft Teams.

Celem Sympozjum jest zorganizowanie konferencji w sposób zdalny z zachowaniem jak najwięcej cech standardowej konferencji. V PSSCh jest skierowane do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców, którzy zaczęli już swoje badania naukowe lub chcą przedstawić prezentacje z badań przeglądowych (na temat popularno-naukowy) z zakresu chemii, ochrony środowiska oraz ekologii. Podczas wydarzenia prelegenci będą mogli zaprezentować komunikat ustny, jak również poster – za pomocą jednoczesnych spotkań w czasie sesji posterowych. Sympozjum jest całkowicie bezpłatne i ogólnodostępne – zarówno dla uczestników czynnych jak i biernych. Mając na uwadze pandemię COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo zarówno uczestników jak i prowadzących, czwarta edycja również zostanie przeprowadzona w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Wśród Komitetu Organizacyjnego i Naukowego znajdą się przedstawiciele Uczelni wchodzących w skład Uczelni Farenheita.

Najważniejsze informacje o V PSSCh:
kiedy: 25-26.03.2023
gdzie: on-line za pomocą platformy Microsoft Teams
udział: BEZPŁATNY
dla kogo: studenci, doktoranci, młodzi naukowcy
rejestracja 23.01.2023-05.03.2023
wysyłanie abstraktów: do 1.04.2022 na adres pssch2023@gmail.com
forma wystąpienia: komunikat ustny lub poster
temat: badania własne lub popularnonaukowe
dyscypliny: chemia, ekologia oraz ochrona środowiska
kontakt: email: pssch2023@gmail.com lub przez fanpage
potwierdzenie uczestnictwa: książka abstraktów oraz certyfikat
organizatorzy: Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików, Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów
Daty: od 25 marca 2023 do 26 marca 2023
Cena: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Microsoft Teams
On-line
Polska

Kontakt

Więcej informacji
▲  Do góry strony