Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.08.2022 14 sierpnia 2022

Warsztaty dla JST - transformacja energetyczna w ciepłownictwie

18 sierpnia 2022

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. zaprasza na warsztaty poświęcone możliwościom finansowania transformacji energetycznej w ciepłownictwie. Wspólnie z ekspertami KAPE w spotkaniu wezmą udział specjaliści zajmujący się tematyką ciepłownictwa z Instytutu Polityki Energetycznej, Agencji Rozwoju Przemysłu, Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz SBB Energy.

Warsztaty odbędą się w dniach 18-19 sierpnia na platformie MS Teams. Szczegółowy program zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.

Celem warsztatu jest dostarczenie gminom wiedzy dotyczącej instrumentów finansowych dostępnych na rynku dla ciepłownictwa, modelach transformacji proponowanych w ramach projektu Strategii dla Ciepłownictwa, uwarunkowaniach prawnych i regulacyjnych oraz w kwestiach technicznych modernizacji, w tym o możliwościach wykorzystania technologii wodorowych w transformacji.

W części warsztatów prowadzonej przez KAPE opowiemy o:
- Obowiązkach JST w zakresie zaopatrzenia w ciepło,
- Stanie obecnym i perspektywach zmian w ciepłownictwie w Polsce i Europie,
- Wymaganiach związanych z regulacjami prawnymi dotyczącymi sektora ciepłowniczego,
- Możliwych scenariuszach poprawy sytuacji w JST i PEC,
- Programie ELENA jako narzędziu wsparcia wykorzystywanego przez KAPE S.A. do pomocy lokalnym JST i PEC.

Uczestnikiem warsztatów mogą być Jednostki Samorządu Terytorialnego, które przystąpiły do udziału w kategorii konkursowej „Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa”, będącej częścią "II Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd". Organizatorem konkursu jest Instytut Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza, a partnerem strategicznym jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Zgłoszenia są przyjmowane do 8 sierpnia 2022 roku.

Więcej informacji o konkursie: https://www.instytutpe.pl/konkursjst-ii/

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów
Daty: od 18 sierpnia 2022 do 19 sierpnia 2022
Cena: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

MS Teams
On-line
Polska

Kontakt

Krzysztof Skowroński
Więcej informacji
▲  Do góry strony