Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Webinarium IETU - Inwentaryzacja zieleni przy pomocy danych teledetekcyjnych – doświadczenia płynące z inicjatywy Miasto z Klimatem

20 czerwca 2023

Podstawą sprawnego zarządzania zielenią w mieście, a także podejmowania decyzji o charakterze strategicznym jest wiedza na temat już istniejących zasobów. Tradycyjnym źródłem informacji o ilości i jakości zieleni w miastach jest inwentaryzacja terenowa. Dostarcza ona najbardziej szczegółowej informacji o zieleni, jednak jest procesem zarówno czaso-, jak i kosztochłonnym. Rozwój technologii zdalnego pozyskiwania danych spowodował, że kompleksową lub częściową inwentaryzację zieleni w mieście można przeprowadzić przy wykorzystaniu takich danych jak zdjęcia lotnicze, zobrazowania satelitarne i skanowanie laserowe.

Instytut Badawczy Leśnictwa dla wybranych miast biorących udział w inicjatywnie Miasto z Klimatem przygotował pakiet analiz o nazwie „Zielone miasto”. Celem analiz było przekazanie miastom możliwie najbardziej szczegółowej informacji na temat:
• ilości zieleni w mieście (np. liczba drzew, powierzchnia koron, zasoby zieleni na mieszkańca),
• jakości zasobów zieleni (stan zdrowotny),
• zmian zieleni miejskiej w ujęciu czasowym i przestrzennym,
• dostępności zieleni miejskiej.
Analizy przeprowadzono na już istniejących danych przestrzennych, w tym głównie danych z lotniczego skanowania laserowego i zdjęć lotniczych. Dane przestrzenne przetworzono przy wykorzystaniu możliwie najlepszych dostępnych algorytmów. Ostateczna dokładność otrzymanych wyników zależała głównie od aktualności i jakości dostępnych danych przestrzennych.

Prowadzący: dr inż. Mariusz Ciesielski, mgr Krzysztof Mitelsztedt, Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Geomatyki, Raszyn

Udział w webinarium jest bezpłatny.
Zgłoszenie na webinarium można przekazać do 19.06.br. poprzez formularz on-line.
Osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania dzień przed webinarium. Spotkanie będzie prowadzone na platformie MS Teams.

Informacje praktyczne

Inne dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: 20 czerwca 2023
Cena: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

MS Teams
On-line
Polska

Kontakt

Ewa Cimander-Staszak
Telefon: 32 254 60 31 w. 280
Więcej informacji
▲  Do góry strony