Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Webinarium IETU - Mikroplastik w glebie jako nowy rodzaj zanieczyszczenia – źródła, zagrożenie, identyfikacja

14 grudnia 2023

Mikroplastik jest stosunkowo nowym rodzajem zanieczyszczenia, pochodzącym z niewłaściwie prowadzonej gospodarki odpadami tworzyw sztucznych. Problem odpadów plastikowych został zauważony już w latach 80 XX wieku, jednakże sam termin określający drobne cząstki polimerowe został zaproponowany w 2004 roku przez profesora Thompsona. Od tamtego momentu naukowcy zaczęli badać najpierw środowisko wodne, a później lądowe, pod względem występowania nowego zanieczyszczenia. Zagadnienie to stało się również dość medialne, a nowe prace badawcze ukazują ogromną skalę z jaką przyszło się ludzkości mierzyć, gdyż mikroplastik można znaleźć nie tylko w wodzie oraz glebie, ale także również w powietrzu, organizmach wodnych, a nawet w płucach i krwioobiegu człowieka.

Poważnym problemem jest brak ustalonych protokołów badawczych dotyczących analiz drobin polimerowych. Naukowcy próbują dostosować wiele dostępnych metod analitycznych aby jak najdokładniej przeprowadzić badania, równocześnie proponując różne protokoły dotyczące obróbek próbek. Szczególnie problematycznym medium jest gleba, ze względu na swój stopień zróżnicowania. Najbardziej rozpowszechnionymi technikami są: identyfikacja optyczna za pomocą mikroskopu z próbą temperaturową, spektroskopia Ramana oraz spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera, które mogą być połączone z mikroskopem, w celu dokładniejszego badania mikroplastiku. Protokołem, który pozwala uzyskać drobiny plastiku z próbek jest frakcjonowanie gęstościowe. Wykorzystuje ona różnicę w gęstości między frakcjami glebowymi a polimerami, które mogą się w niej znajdować. Ważnym etapem jest oczyszczanie próbek glebowych z materii organicznej, która może powodować zaburzenia pracy w aparatach spektroskopowych dając sfałszowane wyniki.

W trakcie spotkania zostaną poruszone wyżej wymienione zagadnienia, zaprezentowane zostanie aktualny stan wiedzy dotyczący źródeł zanieczyszczenia gleb mikroplastikiem oraz jego potencjalnej toksyczności, jak i popularne techniki analityczne pozwalające na identyfikację mikroplastiku w środowisku glebowym.

Prowadzący: Radosław Stec, Zespół Remediacji gleb, rozwiązań opartych na naturze i rolnictwa miejskiego, IETU

Udział w webinarium jest bezpłatny.
Zgłoszenie na webinarium można przekazać do 13.12.br. poprzez formularz on-line.
Osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania dzień przed webinarium. Spotkanie będzie prowadzone na platformie MS Teams.

Informacje praktyczne

Inne dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: od 14 grudnia 2023 do 14 grudnia 2023
Cena: 0 PLN, bezpłatny

Webinarium zdalne, internet
Katowice, spotkjanie on-line
Polska

Kontakt

Ewa Cimander-Staszak
Telefon: 32 254 60 31 w.280
Więcej informacji
▲  Do góry strony