Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.05.2021 06 maja 2021

Webinarium pt. Wytyczne dotyczące zakresu stosowania i głównych zobowiązań wynikających z rozporządzenia ws. środków zapewniających zgodność użytkowników w Unii z wymogami wynikającymi z protokołu z Nagoi

12 maja 2021

12 maja br., w godz. 10.00–13.00, Ministerstwo Klimatu i Środowiska organizuje webinarium pt. Wytyczne dotyczące zakresu stosowania i głównych zobowiązań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2014 w sprawie środków zapewniających zgodność użytkowników w Unii z wymogami wynikającymi z protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z ich wykorzystania (2021/C 13/01).

Wytyczne te zostały opublikowane przez Komisję Europejską 12 stycznia br. i zawierają wyjaśnienia w odniesieniu do kwestii zidentyfikowanych w ciągu pierwszych lat stosowania rozporządzenia nr 511/2014 przez użytkowników, właściwe organy krajowe oraz podmioty prowadzące kontrolę użytkowników w państwach członkowskich UE jako stwarzające trudności w interpretacji. Uwzględniają one w szczególności specyfikę poszczególnych sektorów, w których prowadzone są prace badawczo-rozwojowe z wykorzystaniem zasobów genetycznych.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną wytyczne oraz wybrane przykłady interpretacji rozporządzenia nr 511/2014.

Przesyłanie zgłoszeń udziału w terminie do dnia 6 maja na adres abs@mos.gov.pl. Do osób, które się zarejestrują, zostanie następnie przesłany link do spotkania.

Informacje praktyczne

Spotkanie dla specjalistów
Daty: 12 maja 2021

On-line
Cała Polska

Kontakt

abs@mos.gov.pl
Więcej informacji
▲  Do góry strony