Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.04.2021 17 kwietnia 2021

Webinarium „Zamówienia publiczne w zieleni miejskiej dla wykonawców”

27 kwietnia 2021

Webinarium „Zamówienia publiczne w zieleni miejskiej dla wykonawców” 27 kwietnia br. godz. 9:00- 14:00

Szkolenie online kierowane jest do wykonawców, którzy realizują lub ubiegają się o zamówienia na usługi zieleni miejskiej. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Program:
WPŁYW ZMIAN PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KONTEKŚCIE ZLECANIA USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA ZIELENI
1. Ogólny zakres zmian przepisów ustawy i aktów wykonawczych do ustawy.
2. Ogłoszenia i Specyfikacje Warunków Zamówienia
3. Postępowania o wartości UE i krajowe
4. Nowe umowy w zamówieniach publicznych: klauzule zakazane
5. Składanie ofert
6. Podpisy
7. Konsorcjum
8. Pełnomocnik
9. Podmiotowe środki dowodowe
10. Składanie dokumentów i JEDZ
11. Wyjaśnienia
12. Rażąco niska cena
13. Tajemnica przedsiębiorstwa
14. Czego zamawiającemu nie wolno w postępowaniu
Zamówienia publiczne w zieleni na podstawie konkretnych przykładów pod kątem popełnianych błędów przez zamawiających
1. Opis przedmiotu zamówienia – przygotowanie, dozwolone modyfikacje, treść umowy
2. Warunki udziału w postępowaniu
3. Kryteria oceny ofert
4. Orzecznictwo sądów i Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie zamówień na usługi w zakresie utrzymania zieleni.

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: 27 kwietnia 2021
Cena: 250 zł netto + 23%vat

Platforma Click Meeting
on-line
Cała Polska

Kontakt

Beata Bartczak
Telefon: 792989033
Więcej informacji
▲  Do góry strony