Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.06.2021 18 czerwca 2021

Webinarium “Zamówienia publiczne w zieleni miejskiej dla zamawiających”

8 czerwca 2021

Webinarium “Zamówienia publiczne w zieleni miejskiej dla zamawiających”
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Szkolenie kierowane jest do pracowników instytucji zamawiających, osób które są odpowiedzialne za przygotowywanie postępowań, prowadzenie postępowań oraz prowadzenie umowy po stronie zamawiającego.

Zagadnienia omawiane na szkoleniu: zakres stosowania nowej ustawy Pzp ze szczególnym naciskiem na zamówienia w zakresie tworzenia i utrzymania terenów zielonych, przygotowanie postępowania zgodnie z nową ustawą Pzp, kwalifikacja podmiotowa wykonawców, środki dowodowe: przedmiotowe i podmiotowe, składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty, przetarg nieograniczony krok po kroku, tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych, postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne: negocjacje obowiązkowe i fakultatywne, umowa w sprawie zamówienia publicznego według nowej ustawy Pzp, środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp.

Prowadzący:
Grzegorz Pyliński – prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych i prowadzenia działalności gospodarczej. Przeprowadził ponad 150 szkoleń z zakresu zamówień publicznych oraz świadczy doradztwo dla zamawiających. Posiada duże doświadczenie w zakresie kontraktowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Brał udział w pracach nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych w latach 2006-2015 w Komisji Gospodarki rozpatrującej projekty ustawy jako ekspert.

Program:
1. Nowe pzp – nowa systematyka, nowe pojęcia, nowe zasady.
2. Konflikt interesów i nowe podejście do jego badania. Komisja przetargowa.
3. Zasady udzielania zamówień w progu krajowym.
4. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego.
6. Przebieg postępowania.
7. Zamówienia publiczne w zieleni na podstawie konkretnych przykładów pod kątem popełnianych błędów przez zamawiających.

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: 8 czerwca 2021
Cena: 250 zł netto + 23%vat

platforma Click Meeting
Online
cała Polska

Kontakt

Beata Bartczak
Telefon: 792989033
Więcej informacji
▲  Do góry strony