Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.05.2021 06 maja 2021

Wirtualne Otwarte Warsztaty Innowacji projektu CIRC4Life

27 maja 2021

W ranach projektu CIRC4Life, finansowanego przez program Horyzont 2020 (Nr 776503),w dniach 27-28 maja 2021 roku odbędą się drugie Otwarte Warsztaty Innowacji. Tym razem warsztaty będą miały formułę wirtualną.

Dołącz do partnerów projektu CIRC4Life jako zewnętrzny ekspert warsztatów, w ramach których zaangażowani zostaną eksperci i praktycy w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym z całego świata. Wydarzenie ma na celu ocenę modeli biznesowych gospodarki o obiegu zamkniętym oraz kluczowych innowacji umożliwiających ich wdrożenie w praktyce. Opracowane w projekcie CIRC4Life rozwiązania zostaną zaprezentowane przez przedstawicieli partnerów projektu realizujących działania demonstracyjne. W trakcie warsztatów zidentyfikowane zostaną najbardziej obiecujące innowacje możliwe do wprowadzenia na rynek i będące przedmiotem dalszych badań.

Otwarte Warsztaty Innowacji projektu CIRC4Life to doskonała okazja, aby podjąć się próby rozwiązania krytycznych kwestii dotyczących przyszłego rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym oraz opracowania rozwiązań zorientowanych na użytkownika a także innych przedsięwzięć na poziomie europejskim. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieć niepowtarzalną okazję dostępu do wyników projektu i opracowanych rozwiązań oraz możliwość oceny ich innowacyjności i cyrkularności. Ponieważ wydarzenie jest otwarte dla czołowych ekspertów w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym, uczestnicy dołączą do interdyscyplinarnego zespołu, w ramach którego zaangażowani zostaną przedstawiciele przemysłu, środowisk akademickich, sektora prywatnego i publicznego, tworząc platformę do dyskusji i planowania przyszłych możliwości współpracy.

Kluczowe tematy
Model biznesowy: współtworzenie produktów i usług
W tym modelu, dzięki wykorzystaniu metod zorientowanych na użytkownika końcowego, konsument uczestniczy w projektowaniu i ma wpływ na proces produkcji wyrobu. Korzystając z funkcji współtworzenia, wdrożono zrównoważone metody produkcji i stworzono nowe produkty/usługi. Kluczowymi innowacjami wypracowanymi dla tego modelu biznesowego są: metoda eko-punktów, analiza cyklu życia wykonywana online oraz narzędzie do podejmowania decyzji i oceny wpływu dedykowane uczestnikom łańcucha wartości.
Model biznesowy: zrównoważona konsumpcja
Model ten umożliwia konsumentowi podjęcie świadomej, zrównoważonej decyzji przez zaproponowaniu mu różnych możliwości wyboru i odpowiedniej metody oceny wpływu oddziaływania produktów na środowisko. W modelu wprowadzono rozwiązanie umożliwiające monitorowanie zrównoważności produktu w łańcuchu wartości. Przez podnoszenie świadomości konsumentów i dzielenie się wiedzą, użytkownicy końcowi i zainteresowane strony będą aktywnie wdrażać zasady gospodarki o obiegu zamkniętym . Kluczowe innowacje tego modelu to: aplikacja konsumencka CIRC4Life, oznakowanie ekologiczne, moduł identyfikowalności oraz działania związane z podnoszeniem świadomości konsumentów i budowaniem potencjału.
Model biznesowy: recycling oparty na współpracy różnych podmiotów i powtórne użytkowanie
Model ten oparty jest na wdrożeniu, przyjaznego dla użytkownika, systemu zbierania odpadów. Obejmuje on następujące elementy: system współpracy interesariuszy umożliwiający użytkowanie / ponowne użycie produktów wycofanych z eksploatacji i ograniczenia ilości odpadów oraz system przyznawania tzw. ekokredytów, którego zadaniem jest zachęcenie konsumentów do recyklingu / ponownego użycia. Kluczowe innowacje tego modelu biznesowego to: oparty na platformie internetowej system ponownego użycia/ recyklingu, aplikacja konsumencka umożliwiająca wyliczanie tzw. ekokredytów /kosztów ekologicznych;, systemy zachęt do ograniczania generowania odpadów, ponownego użycia i recyklingu produktów oraz działania uświadamiające.

Platforma internetowa
Narzędziem wspierającym działanie wymienionych modeli biznesowych jest otwarta i niezależna internetowa platforma informacyjna. Pomaga ona w wyliczaniu ilości potrzebnych surowców i ocenie oddziaływań, gromadzeniu informacji rynkowych i statystycznych oraz umożliwia wiarygodną identyfikowalność produktu w całym łańcuchu wartości i dostaw.

Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim.

Informacje praktyczne

Inne dla specjalistów
Daty: od 27 maja 2021 do 28 maja 2021
Cena: Udział w wydarzeniu jest bezpłany

Platforma internetowa
On-line
Polska

Kontakt

Ewa Cimander-Staszak
Telefon: 32 254 60 31 w. 280
Więcej informacji
▲  Do góry strony