Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

XIV Ogólnopolska Szkoła Nadzwyczajnych Zagrożeń „Bezpieczeństwo w transporcie na tle ekstremalnych zdarzeń naturalnych i technologicznych”

15 października 2019

Ogólnopolska Szkoła Nadzwyczajnych Zagrożeń organizowana jest w celu poszerzenia oraz wymiany wiedzy w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń, zarówno naturalnych jak i antropogenicznych. Kontynuując problematykę podjętą w poprzednich latach, dotyczącą szeroko rozumianego bezpieczeństwa, tematyką przewodnią tegorocznej Szkoły jest bezpieczeństwo w transporcie drogowym, kolejowym, powietrznym oraz wodnym.

Proponowana tematyka:
Osłona hydrologiczno-meteorologiczna transportu.
Systemy wczesnego ostrzegania.
Systemy monitoringu pogodowego wykorzystywane w transporcie (urządzenia do pomiaru elementów meteorologicznych np. mobilne stacje pogodowe).
Ekstremalne zjawiska pogodowe, a bezpieczeństwo w transporcie.
Transport w obliczu zmian klimatycznych.
Gromadzenie i przetwarzanie danych o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, kolejowego, powietrznego oraz wodnego ze szczególnym uwzględnieniem elementów meteorologicznych.
Zastosowanie narzędzi GIS w transporcie.
Systemy zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, kolejowego, powietrznego oraz wodnego.
Ekologia w transporcie.
Medycyna katastrof.
Ratownictwo i opieka powypadkowa.
Logistyka sytuacji kryzysowych.
Programy informacyjno-edukacyjne związane z bezpieczeństwem w transporcie.
Wykorzystanie wiedzy, innowacji i edukacji do budowy kultury bezpieczeństwa i odporności na wszystkich poziomach zarządzania.

Zgłoszenia referatów i uczestnictwa prosimy dokonywać w terminie do 13 września br. poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem RODO na adres mateusz.zelazny@imgw.pl lub poprzez uzupełnienie formularza na stronie internetowej.

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów
Daty: od 15 października 2019 do 17 października 2019

Hotel Dworek Skawiński
ul. Kublińskiego 4
Skawina
Polska

Kontakt

Więcej informacji
▲  Do góry strony