Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

XXIX Międzynarodowa konferencja naukowa „Problemy zrównoważonego rolnictwa, ochrona obszarów wiejskich, zasobów wodnych i środowiska”

26 września 2023

Główne zagadnienia naukowe Konferencji:
rozwój technologii zapewniających właściwe warunki dla zwierząt, niskoemisyjne i niskoenergetyczne budownictwo inwentarskie, bezpieczeństwo pracy, zmniejszenie energochłonności i zwiększenie efektywności produkcji,
energetyka odnawialna na terenach wiejskich, w tym pozyskanie i zagospodarowanie biogazu rolniczego oraz metody zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnej, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z produkcji roślinnej i zwierzęcej,
zrównoważona produkcja rolna, gospodarka o obiegu zamkniętym z uwzględnieniem ochrony środowiska, rolnictwa ekologicznego, przeciwdziałania zmianom klimatu,
zarządzanie zasobami naturalnymi oraz glebami,
ochrona przyrody na obszarach wiejskich,
racjonalne gospodarowanie wodą na obiektach melioracyjnych, mała retencja wodna
ochrona i ekologia wód, zanieczyszczenia wód oraz wpływ na bioróżnorodność,
gospodarka wodno-ściekowa i odpadami na obszarach wiejskich;
biotechnologia i fizjologia roślin obszarów wiejskich;
innowacyjne i inteligentne rolnictwo.

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: od 26 września 2023 do 28 września 2023
Cena: 1300 zł

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy
Al. Hrabska 3
Falenty
Polska

Kontakt

dr inż. Kinga Borek
Telefon: 694 620 713
Więcej informacji
▲  Do góry strony