Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Zwalczanie uciążliwości zapachowych z perspektywy przedsiębiorstw wod-kan

26 lutego 2019

Tematyka szkolenia:
Odory w przedsiębiorstwie wod-kan;
Lista substancji złowonnych, które określają dopuszczalne poziomy ich stężenia w powietrzu;
Potencjalne działania, które może podjąć przedsiębiorstwo wod-kan w celu ograniczenia lub wyeliminowania uciążliwości zapachowych;
Konkluzje BAT a obowiązki przedsiębiorców w zakresie zwalczania uciążliwości zapachowych;
Charakter prawny europejskiej normy EN 13725:2003 „Jakość powietrza – oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej”;
Rola i treść Kodeksu przeciwdziałania uciążliwości zapachowej;
Instrumenty prawne na rzecz ochrony jakości powietrza przewidziane w ustawie – Prawo ochrony środowiska;
Nowe uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska w świetle ostatnich nowelizacji;
Uciążliwości zapachowe a potencjalne immisje na gruncie Kodeksu cywilnego;
Przedstawienie dobrych praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa wod-kan;
Od czego zacząć w przypadku narastającej fali skarg na uciążliwości zapachowe?
Program zarządzania odorami w przedsiębiorstwie wod-kan;
Zastosowanie „map uciążliwości zapachowych” - przykłady
Środki prewencyjne stosowane w celu ograniczenia zagrożeń związanych z występowaniem uciążliwości zapachowych;
Case study - analiza doświadczeń prelegenta z reprezentowania przedsiębiorstw wod-kan w postępowaniach sądowych, dotyczących naruszenia dóbr osobistych w związku z występowaniem uciążliwości zapachowych.

Prowadzenie:
dr Jędrzej Bujny - Radca Prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa
Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szef działu prawa administracyjnego w kancelarii SMM Legal. Specjalizuje się w prawie samorządowym (gospodarka komunalna), w prawie ochrony środowiska (zagospodarowanie odpadów) oraz w prawie energetycznym (odnawialne źródła energii). Autor i współautor ponad dziewięćdziesięciu opracowań naukowych i popularnonaukowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń 19.02.2019 r.

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów
Daty: 26 lutego 2019
Cena: Członkowie IGWP - 530,00 PLN (+23% VAT), Pozostali uczestnicy - 640,00 PLN (+23% VAT)

Warszawa
Polska

Kontakt

Iwona Włodarek
Telefon: 52 376 89 28
Więcej informacji
▲  Do góry strony