Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.03.2023 20 marca 2023

Kierownik Działu Systemów Zarządzania

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Energopomiar Sp. z o.o. Numer referencyjny: 91084 Data publikacji: 05 stycznia 2023 Lokalizacja: Gliwice - Śląskie Rodzaj umowy: - Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Budownictwo i architektura: Instalacje, eksploatacja budynków
Zarządzanie środowiskiem: Zarządzanie jakością, certyfikaty, normy

Opis stanowiska

Twój zakres obowiązków

 • organizowanie, koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją prac przez podległych pracowników oraz w ramach bezpośredniej współpracy pomiędzy poszczególnymi pionami Spółki
 • planowanie, podejmowanie i realizowanie działań związanych z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06, PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • organizowanie i nadzorowanie wdrażania nowych elementów określonych systemów zarządzania
 • podejmowanie działań służących korygowaniu niewłaściwych sposobów postępowania
 • koordynacja procesu audytów wewnętrznych w Spółce i nadzór nad ich realizacją
 • organizowanie, koordynacja i nadzorowanie prac związanych z realizacją przeglądów zarządzania w Spółce
 • zapewnianie komunikacji pomiędzy krajową jednostką akredytującą a jednostkami w Spółce posiadającymi akredytację
 • organizowanie i koordynowanie prac w procesie przygotowania i realizacji audytów w nadzorze oraz ponownej oceny przez jednostkę certyfikującą i akredytującą
 • przekazywanie do jednostek certyfikującej i akredytującej dokumentów i kompletnych informacji na temat prowadzonej działalności, niezbędnych do przeprowadzania procesów nadzoru
 • nadzorowanie utrzymywania zgodności z wymaganiami akredytacyjnymi i warunkami akredytacji określonymi w dokumentach PCA w odniesieniu do zakresu działalności, w jakim akredytacja została udzielona
 • informowanie krajowej jednostki akredytującej o wszelkich zasadniczych zmianach wpływających na spełnienie wymagań akredytacyjnych i warunków akredytacji
 • nadzorowanie podejmowanych działań związanych z analizą niezgodności oraz w odniesieniu do spostrzeżeń
 • organizowanie szkoleń okresowych i szkoleń dla audytorów wewnętrznych w zakresie certyfikowanego zintegrowanego systemu zarządzania oraz posiadanej akredytacji przez laboratoria badawcze i wzorcujące
 • współudział w opracowywaniu i realizacji strategii Spółki

Wymagania

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • posiadanie wiedzy nt. wymagań ww. norm w całym ich zakresie
 • dobra znajomość dokumentów krajowej jednostki akredytującej, EA, ILAC
 • umiejętność praktycznego wykorzystywania narzędzi zarządzania jakością
 • umiejętność analizy dokumentacji technicznej oraz zapisów aktów prawnych mających zastosowanie
 • zaangażowanie
 • umiejętności przywódcze
 • umiejętność konsekwentnego dążenia do realizacji założonych celów
 • komunikatywność
 • silna etyka pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • troska o jakość

Oferujemy

To oferujemy

 • Dołączenie do grona najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach
 • Ciekawe zadania
 • Rozwój w ścieżce eksperckiej bądź managerskiej
 • Swobodną i przyjazną atmosferę

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Energopomiar Sp. z o.o.

O nas

Energopomiar jest jedyną w Polsce firmą świadczącą tak kompleksowe, eksperckie usługi inżynierskie dla energetyki.
Wspieramy klientów w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska, eksploatacją i diagnostyką urządzeń, gospodarką wodno-ściekową, jak i zarządzaniem inwestycjami.
Nasi pracownicy to inżynierowie i specjaliści o wysokich kompetencjach, gotowi zmierzyć się z najtrudniejszymi zagadnieniami. Jakość usług jest dla nas bardzo ważna. Nasze laboratoria są objęte akredytacją PCA.
Co podoba się pracownikom w Energopomiarze?
- Stabilność zatrudnienia i sytuacji ekonomicznej Spółki.
- Możliwość realizacji ciekawych zadań i projektów oraz dostępność szkoleń.
- Przyjazna atmosfera.
- Praca w firmie będącej uznaną na rynku marką.
Mamy wiedzę i doświadczenie, a także ogromny potencjał, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z transformacji energetycznej. Dołącz do nas!

Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony