Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.11.2020 28 listopada 2020

Specjalista/stka ds. bezpieczeństwa chemicznego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: ATMOTERM S.A. Numer referencyjny: 22/06/2020 Data publikacji: 22 października 2020 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa zlecenie (do końca 2020) Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Ryzyko: Zarządzanie bezpieczeństwem, ryzyko zawodowe

Opis stanowiska

Główne zadania:
• udzielanie konsultacji merytorycznych dot. zagadnień związanych z bezpieczeństwem chemicznym
• analizowanie uwarunkowań dot. chemikaliów pod względem formalno-prawnym (prawo krajowe i unijne)
• uczestniczenie w rozmowach dotyczących zarządzania bezpieczeństwem chemicznym na uczelni

Wymagania

Zapraszamy do współpracy osoby:
• posiadające min. 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem chemicznym w rozumieniu zarządzania:
      • magazynem substancji/mieszanin chemicznych lub
      • pracą laboratorium lub
      • wyposażeniem pracowni chemicznej
• z biegłą znajomością prawa EU i krajowego w zakresie chemikaliów i bezpieczeństwa chemicznego / bezpieczeństwa pracy
• posiadające predyspozycje do projektowania rozwiązań
• rzetelne i odpowiedzialne
• swobodnie posługujące się pakietem MS Office

Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w pracy z ISO 17025 lub w stosowaniu Dobrych Praktyk Laboratoryjnych

Oferujemy

• współpracę w oparciu o umowę zlecenie do końca 2020 roku
• ciekawą pracę dodatkową w wymiarze ok. 40 godz./mies.
• możliwość współpracy z gronem specjalistów z różnych dzied

Inne informacje

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania CV na podany poniżej formularz/adres
W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: SPBCH - Imię i Nazwisko

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie klauzuli:
• Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE.
• Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, na podstawie ww. rozporządzenia.

Administratorem danych osobowych jest ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, 45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4. Pana/Pani dane osobowe:
1. są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie dobrowolnej zgody;
2. będą przetwarzane, aż do ewentualnego wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji,
w której bierze Pan/Pani udział, chyba, że wyrazi Pan/Pani zgodę na poczet przyszłych rekrutacji
Informujemy, że ma Pani/Pan:
1. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
2. prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
3. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.
Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pan/Pani bierzecie udział.

Informacje o pracodawcy

ATMOTERM® S.A. w Opolu jest firmą z kapitałem polskim. Firma działa na rynku polskim i europejskim
od ponad 30 lat. Specjalizuje się w tworzeniu profesjonalnych komputerowych systemów zarządzania informacjami środowiskowymi oraz w ochronie i inżynierii środowiska. Misją ATMOTERM® S.A. jest tworzenie, wdrażanie i outsourcing rozwiązań w zakresie zarządzania jakością środowiska wspomagającego rozwój zrównoważony.
Poprzez naszą działalność tworzymy możliwości rozwoju zawodowego w różnych specjalnościach.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony