Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2022 28 września 2022

Specjalista ds. substancji i mieszanin niebezpiecznych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Biuro do spraw Substancji Chemicznych Numer referencyjny: 83682 Data publikacji: 31 sierpnia 2021 Lokalizacja: Łódź - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Przemysł i inżynieria: Chemia, chemia fizyczna, fizyka
Ryzyko: Zagrożenia sanitarne, niebezpiczne substancje

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista Departament do spraw Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Identyfikuje nowe substancje psychoaktywne ze względu na ich budowę chemiczną.
 • Uczestniczy w przygotowywaniu projektów decyzji oraz innego rodzaju rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych w zakresie nowych substancji psychoaktywnych i prekursorów narkotykowych.
 • Współpracuje z organami nadzoru i organami ścigania w zakresie realizacji przepisów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w obszarze nowych substancji psychoaktywnych oraz prekursorów narkotykowych kat. 2 i 3.
 • Uczestniczy w przygotowywaniu stanowiska Prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych w sprawach dotyczących nowych substancji psychoaktywnych oraz prekursorów narkotykowych w ramach prowadzonych działań na forum unijnym i międzynarodowym oraz przedstawianie go w czasie spotkań.
 • Uczestniczy w unijnych spotkaniach grup roboczych do spraw prekursorów narkotykowych organizowanych przez Komisję Europejską i inne gremia międzynarodowe.

Warunki pracy: Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Biuro do spraw Substancji Chemicznych mieści się w wynajmowanym budynku na 4 piętrze. Wejście do budynku bez barier architektonicznych od strony ul. Targowej 35 w Łodzi. Szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrznych oraz winda w budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

90-019 Łódź ul. Dowborczyków 30/34

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych
 • Znajomość nazewnictwa chemicznego w zakresie chemii organicznej.
 • Znajomość języka angielskiego (poziom zaawansowany).
 • Biegła znajomość obsługi komputera.
 • Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 20.09.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne, bez podpisu oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Biuro do spraw Substancji Chemicznych

Biuro do spraw Substancji Chemicznych jest urzędem centralnym organu administracji rządowej, który sprawuje określoną ustawowo kontrolę nad wprowadzaniem do obrotu produktów chemicznych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony