Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Specjalista w Wydziale Obrotu Leśnym Materiałem Rozmnożeniowym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Biuro Nasiennictwa Leśnego Numer referencyjny: 117655 Data publikacji: 16 marca 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonuje kontroli leśnego materiału podstawowego, podlegającego rejestracji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego pod względem spełniania wymogów określonych w ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym oraz przepisach wykonawczych,
 • Dokonuje terenowych kontroli producentów i dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego pod kątem wymagań jakościowych oraz przestrzegania przepisów prawa w tym zakresie,
 • Dokonuje kontroli przestrzegania zasad regionalizacji nasiennej,
 • Archiwizuje dokumenty wytworzone w Wydziale.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

 • Częste krajowe wyjazdy służbowe,
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych,
 • Praca w terenie, w środowisku leśnym, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
 • Wysiłek fizyczny,
 • Stres,
 • Częsta obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Praca na I piętrze budynku (budynek z windą), przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, w pokoju bez klimatyzacji.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku leśnictwo,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie leśnictwa,
 • Prawo jazdy kat. B (czynny kierowca),
 • Biegłość w obsłudze komputera, programów biurowych (edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, przeglądarek internetowych),
 • Znajomość przepisów ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym wraz z aktami wykonawczymi,
 • Zdolność analitycznego myślenia i syntezy,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odporność na stres związany z kontaktami zewnętrznymi,
 • Umiejętność organizowania pracy własnej,
 • Sprawność fizyczna,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania dokumentów: 31.03.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Biuro Nasiennictwa Leśnego

Organ administracji, realizujący, w imieniu Ministra Środowiska, zadania wynikające z obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym. Prowadzi rejestry: Krajowy Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego, Skrócony Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego, rejestr dostawców, rejestr świadectw pochodzenia; wydaje dokumenty: świadectw pochodzenia oraz wydawanie pozwoleń na wywóz leśnego materiału rozmnożeniowego z państw nie będących członkami EU; prowadzi kontrole Leśnego Materiału Podstawowego i LMR.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony