Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
10.05.2021 10 maja 2021

Kierownik Laboratorium Charakteryzacji Materiałów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: ENSEMBLE3 sp. z o. o. Numer referencyjny: 24302 Data publikacji: 16 kwietnia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: - Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Przemysł i inżynieria: Inżynieria materiałowa, Chemia, chemia fizyczna, fizyka

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie kierowała Laboratorium, w którym będą realizowane prace badawcze związane z charakteryzacją materiałów krystalicznych, szczególnie ich właściwości optycznych i elektrycznych.

Główne zadania

 • Koordynacja oraz nadzór i kontrola bieżących prac w Laboratorium
 • Zarządzanie obszarem Laboratorium, w tym rozwój i wdrażanie procedur i procesów mających zapewnić najwyższe standardy jakości prowadzenia prac badawczych
 • Wdrażanie i realizacja projektów badawczych, analizowanie osiągniętych wyników
 • Aktywny udział w przygotowaniu wniosków o dofinasowanie w ramach tematyki realizowanej w Laboratorium
 • Aktywny udział w upowszechnianiu wyników badań (współudział w publikacjach i prezentacjach konferencyjnych)
 • Aktywny udział w komercjalizacji osiągniętych wyników badań (wdrażanie technologii, ochrona własności intelektualnej)
 • Monitorowanie funkcjonowania aparatury badawczo-naukowej, w tym przestrzeganie terminów konserwacyjnych
 • Nadzór i korygowanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu aparatury badawczej
 • Organizacja serwisów i dostaw elementów eksploatacyjnych
 • Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z obsługi aparatury badawczej
 • Zapewnienie wsparcia merytorycznego i proceduralnego członkom zespołu badawczego
 • Prowadzenie stałego nadzoru nad przestrzeganiem zasad BHP, przeciwpożarowych i innych związanych z bezpieczeństwem pracy
 • Dbanie o rzetelną i terminową realizację prac badawczych
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji i korespondencji

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (kierunki: fizyka, inżynieria materiałowa lub pokrewne)
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub w kierowaniu pracami B+R
 • Uczestnictwo w co najmniej w 5 projektach badawczych tematycznie związanych z charakteryzacją materiałów monokrystalicznych.
 • Doświadczenie w charakteryzacji materiałów funkcjonalnych o strukturze monokrystalicznej, potwierdzone co najmniej 5 publikacjami z tej dziedziny
 • Znajomość problematyki badawczej w zakresie materiałów laserowych i półprzewodnikowych z uwzględnieniem procesów w strukturach kwantowych 
 • Doświadczenie w pomiarach optycznych i elektrycznych  struktur plazmonicznych takich jak: wytwarzanych na bazie szkieł, materiałów półprzewodnikowych, itp.
 • Doświadczenie w badaniu zjawisk optycznych w materiałach domieszkowanych jonami ziem rzadkich
 • Doświadczenie w zakresie przygotowania struktury powierzchniowej do badań optycznych
 • Wiedza z zakresu działania aparatury badawczej, szczególnie urządzeń do pomiarów właściwości optycznych i elektrycznych
 • Umiejętność planowania, bardzo dobra organizacja pracy i współpracy w zespole
 • Umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin związanych z funkcjonowaniem laboratorium,
 • Umiejętność upowszechnia wyników badań
 • Umiejętność opracowywania wyników badań

Oferujemy

OFERUJEMY

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ciekawą i samodzielną pracę w rozwijającej się firmie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w międzynarodowym środowisku

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

ENSEMBLE3 sp. z o. o.

Spółka Ensemble3 Sp. z.o.o to nowopowstałe Centrum Doskonałości w zakresie nanofotoniki, zaawansowanych materiałów i nowoczesnych technologii opartych na wzroście kryształów, zlokalizowane w Warszawie. Centrum powstało i działa we współpracy z partnerami z kraju i zagranicy w ramach Programu Teaming for Excellence finansowanego przez Komisję Europejską oraz Programu Międzynarodowych Agend Badawczych finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Centrum pracuje nad rozwojem nowatorskich technologii materiałowych i nowoczesnych materiałów o wyjątkowych właściwościach elektromagnetycznych, które mogą znaleźć zastosowanie w takich dziedzinach, jak fotonika, optoelektronika, telekomunikacja, konwersja energii słonecznej, medycyna i lotnictwo.

Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony