Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.12.2021 06 grudnia 2021

Koordynatorka/r projektów Fundacji Sendzimira

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Fundacja Sendzimira Numer referencyjny: FS/OP/2021/01 Data publikacji: 03 listopada 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Edukacja i komunikacja: Działalność pozarządowa / humanitarna

Opis stanowiska

Koordynacja projektu Miejskie ekosystemy dolin rzecznych obejmująca:
 1. zarządzanie zespołem projektowym i bieżącą komunikację z partnerem zagranicznym projektu (w języku angielskim);
 2. organizację wszystkich działań zgodnie z umową z NFOŚiGW, zgodnie z wysokimi standardami jakościowymi Fundacji, w tym:
  specjalistycznych szkoleń i warsztatów, w tym szkolenia e-learningowego, skierowanych do różnych grup odbiorców: urzędników, decydentów, przedstawicieli NGO itp.;
  wydania specjalistycznej publikacji w serii Zrównoważony Rozwój – Zastosowania;
  prowadzenia edukacyjnej strony uslugiekosystemow.pl;
  badania geoankietowego;
  konferencji podsumowującej projekt;
 3. tworzenie wszelkich raportów i sprawozdań wymaganych przez instytucję finansującą, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi;
 4. opracowywanie raportów z wydarzeń i innych opracowań;
 5. zarządzanie budżetem, nadzór nad wydatkowaniem środków oraz dokumentowanie wydatków i wydarzeń zrealizowanych w ramach projektu.
 6. Prowadzenie bieżącej komunikacji i promocji koordynowanego projektu, w tym:
  przygotowywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych rozpowszechniających wiedzę wypracowaną w ramach projektów;
  prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych.
 7. Udział w realizacji zadań w projektach koordynowanych przez innych pracowników Fundacji.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe (minimum 3 lata) na podobnym stanowisku;
 • samodzielność i umiejętność organizacji własnego czasu pracy;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • odpowiedzialność i bardzo wysokie zdolności organizacyjne;
 • wysoka kultura osobista i umiejętność pracy zespołowej;
 • zainteresowanie tematyką zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą, nature-based solutions, zrównoważonego rozwoju miast;
 • gotowość do odbywania podróży służbowych, w tym zagranicznych;
 • umiejętność popularyzacji wiedzy, lekkie pióro;
 • umiejętność obsługi komputera oraz biegłość w pracy w środowisku Google i MS Office.


Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie w realizacji projektów w tematyce powiązanej z działalnością Fundacji Sendzimira;
 • zamiar rozwoju zawodowego w trzecim sektorze, w obszarze błękitno zielonej infrastruktury i adaptacji miast do zmian klimatu;
 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych;
 • doświadczenie w prowadzeniu działań komunikacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych;
 • możliwość uzyskania rekomendacji od poprzednich pracodawców.

Oferujemy

 • pracę w biurze Fundacji w Warszawie, w pełnym wymiarze godzin (umowa o pracę);
 • możliwość rozwoju zawodowego w obszarze błękitno-zielonej infrastruktury, nature-based solutions i adaptacji miast do zmian klimatu;
 • udział w innych innowacyjnych projektach Fundacji o charakterze eksperckim i praktycznym;
 • współpracę z wysokiej klasy ekspertami i instytucjami naukowymi, specjalizującymi się w tematyce projektu;
 • udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach.

Inne informacje

Prosimy o przesłanie CV i jednostronicowego listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@sendzimir.org.pl. 
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 listopada 2021 r.

W liście motywacyjnym prosimy odpowiedzieć na następujące pytania/zagadnienia:
Jakie obszary działania Fundacji są dla Pana/Pani szczególnie interesujące i dlaczego?
Jaka jest wizja Pana/Pani rozwoju zawodowego w okresie najbliższych pięciu lat?

Wynagrodzenie na ww. stanowisku (w zależności od doświadczenia i kompetencji) kształtuje się w widełkach 6000-8000 brutto.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dziękujemy wszystkim kandydatom i kandydatkom, jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

Fundacja Sendzimira

Fundacja Sendzimira

Misją Fundacji Sendzimira jest promocja zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnianie i praktyczne wdrażanie jego założeń, zasad, wartości i narzędzi z nim związanych oraz zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie.

W szczególności cele Fundacji to: 

 1. Inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa Fundacji, wyższych uczelni, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, jak również przedstawicieli biznesu i przemysłu;
 2. Promowanie partycypacji społecznej i demokracji oraz aktywizowanie wszystkich grup społecznych, szczególnie tych zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego;
 3. Działalność edukacyjno-naukowa prowadząca do budowania świadomego ekologicznie społeczeństwa obywatelskiego;
 4. Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego;
 5. Promowanie gospodarki przyjaznej dla środowiska i społecznie odpowiedzialnej.

Prowadzone działania to działania edukacyjne oraz projekty praktyczne z zakresu zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu, rozwoju społeczności lokalnych itp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sendzimir Foundation (Poland)

The Foundation was created to help Polish society in finding solutions to complex environmental, economic and social problems. 

The mission of the Sendzimir Foundation is to initiate and support educational, research and practical activities aiming at development of ecologically conscious civil society, and to the improvement of environmental quality. 

The Foundation promotes local, national and international initiatives that enhance the quality of life with respect to natural balance and rational use of natural resources. 

The Foundation attaches particular importance to building sustainable relationships with public institutions, societies, business and other projects' participants, that are based on profound partnership in project implementation.

Sendzimir Foundation's mission is to promote sustainable development through the promotion and practical implementation of the objectives, principles, values and tools related to it, and increasing public awareness in this regard.

In particular, the Foundation aims are:

 1. Initiation and development of sustainable partnerships Foundation, universities, government and local government, NGOs, as well as representatives of business and industry;
 2. Promoting social inclusion and participatory democracy, and activating all social groups, particularly those at risk to remain on the margins of society;
 3. Active in education and research leading to the establishment of eco-conscious society;
 4. Protecting and improving the environment;
 5. Promoting environmentally-friendly economy and socially responsible.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony