Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.01.2021 28 stycznia 2021

Specjalistka specjalista ds. rozliczeń w Fundacji Sendzimira

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Fundacja Sendzimira Numer referencyjny: FS/OP/2020/11/01 Data publikacji: 23 listopada 2020 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Ekonomia, finanse
Powietrze i klimat: Zmiany klimatu, adaptacja
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje

Opis stanowiska

OBOWIĄZKI:

1. Prace związane z finansami fundacji obejmujące m.in.:
 • przygotowanie raportów finansowych
 • przygotowanie zestawień dla księgowości
 • weryfikacja zapisów księgowych
 • prowadzenie rejestru dostawców
 • wyłanianie dostawców produktów i usług
 • realizacja płatności
 • przygotowanie umów cywilno-prawnych
 • weryfikacja i opisywanie dokumentów finansowych
 • wystawianie faktur
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • bieżąca współpraca z biurem rachunkowym prowadzącym księgowość Fundacji.

2. Udział w tworzeniu ofert i wniosków o dofinansowanie projektów Fundacji.
3. Udział w projektach koordynowanych przez innych pracowników Fundacji.

Wymagania

WYMAGANIA:
 • wykształcenie w kierunku związanym z finansami lub wyższe; doświadczenie (minimum 2 lata) w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków publicznych (krajowych lub zagranicznych) o budżecie nie mniejszym niż 200 tys. PLN rocznie;
 • odpowiedzialność i wysokie zdolności organizacyjne;
 • samodzielność i umiejętność organizacji własnego czasu pracy;
 • umiejętność obsługi komputera i podstawowego pakietu MS Office, dobra znajomość Excella.

Oferujemy

OFERUJEMY:
 • pracę w biurze Fundacji w Warszawie;
 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin (możliwa jest praca na część etatu);
 • udział w szkoleniach, warsztatach;
 • udział w ciekawych, międzynarodowych i ogólnopolskich praktycznych projektach edukacyjnych dot. ochrony przyrody, zrównoważonej gospodarki wodnej, efektywności energetycznej, adaptacji do zmian klimatu i usług ekosystemów.

Inne informacje

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:
 • znajomość języka angielskiego;
 • możliwość uzyskania rekomendacji od poprzednich pracodawców.

Prosimy o przesłanie CV i jednostronicowego listu motywacyjnego na adres do dnia 30 listopada 2020 r.

W liście motywacyjnym prosimy odpowiedzieć na następujące pytania/zagadnienia:
 • Jakie miała/miał Pani/Pan doświadczenia w rozliczaniu projektów?
 • Jaka jest wizja Pana/Pani rozwoju zawodowego w okresie najbliższych pięciu lat?

W zgłoszeniu prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia, wyrażonego kwotą netto.

Dziękujemy wszystkim kandydatom i kandydatkom, jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informacje o pracodawcy

Fundacja Sendzimira

Misją Fundacji Sendzimira jest promocja zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnianie i praktyczne wdrażanie jego założeń, zasad, wartości i narzędzi z nim związanych oraz zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie.

W szczególności cele Fundacji to: 

 1. Inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa Fundacji, wyższych uczelni, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, jak również przedstawicieli biznesu i przemysłu;
 2. Promowanie partycypacji społecznej i demokracji oraz aktywizowanie wszystkich grup społecznych, szczególnie tych zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego;
 3. Działalność edukacyjno-naukowa prowadząca do budowania świadomego ekologicznie społeczeństwa obywatelskiego;
 4. Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego;
 5. Promowanie gospodarki przyjaznej dla środowiska i społecznie odpowiedzialnej.

Prowadzone działania to działania edukacyjne oraz projekty praktyczne z zakresu zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu, rozwoju społeczności lokalnych itp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sendzimir Foundation (Poland)

The Foundation was created to help Polish society in finding solutions to complex environmental, economic and social problems. 

The mission of the Sendzimir Foundation is to initiate and support educational, research and practical activities aiming at development of ecologically conscious civil society, and to the improvement of environmental quality. 

The Foundation promotes local, national and international initiatives that enhance the quality of life with respect to natural balance and rational use of natural resources. 

The Foundation attaches particular importance to building sustainable relationships with public institutions, societies, business and other projects' participants, that are based on profound partnership in project implementation.

Sendzimir Foundation's mission is to promote sustainable development through the promotion and practical implementation of the objectives, principles, values and tools related to it, and increasing public awareness in this regard.

In particular, the Foundation aims are:

 1. Initiation and development of sustainable partnerships Foundation, universities, government and local government, NGOs, as well as representatives of business and industry;
 2. Promoting social inclusion and participatory democracy, and activating all social groups, particularly those at risk to remain on the margins of society;
 3. Active in education and research leading to the establishment of eco-conscious society;
 4. Protecting and improving the environment;
 5. Promoting environmentally-friendly economy and socially responsible.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony