Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2022 18 maja 2022

Laborant w Centralnym Laboratorium Badawczym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 91298 Data publikacji: 20 stycznia 2022 Lokalizacja: Piotrków Trybunalski - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Badania naukowe

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: laborant w Centralnym Laboratorium Badawczym, Oddział w Łodzi, Pracownia w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Pobiera próbki i wykonuje analizy biologiczne (np. chlorofilu a, fitobentosu, fitoplanktonu, makrofitów, makrozoobentosu oraz obecność i liczba jaj pasożytów itp.).
 • Prowadzi stosowne zapisy z wykonanych czynności i badań.
 • Sprawuje nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym.
 • Zgłasza spostrzeżenia i niezgodności w zakresie wykonywanych zadań.
 • Przygotowuje zapotrzebowania na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi.
 • Uczestniczy w badaniach biegłości i porównaniach między laboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych.

 

 

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3 
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Bawełniana 18

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie z dziedziny nauk biologicznych lub ochrony środowiska
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • Komunikatywność, asertywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne
 • Znajomość ogólnych zasad pobierania próbek biologicznych cieków i zbiorników wodnych
 • Znajomość ogólnego podziału organizmów wodnych
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 31.01.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

 

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony