Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
26.02.2021 26 lutego 2021

Specjalista w Wydziale Kontroli Zanieczyszczeń Powietrza

Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 74633 Data publikacji: 17 lutego 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Prawo i przepisy
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Kontroli Zanieczyszczeń Powietrza w Departamencie Inspekcji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Udział w wykonywaniu kontroli użytkowników środowiska w celu stwierdzenia zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa, w szczególności w zakresie emisji do powietrza, w tym wprowadzanie do powietrza substancji, zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej oraz ochrony przed hałasem.
 • Sporządzanie analiz i raportów dotyczących zagadnień związanych z emisją do powietrza, w tym wprowadzanie do powietrza substancji, zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej oraz ochroną przed hałasem.
 • Rozpatrywaniu skarg na działanie WIOŚ, przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje poselskie, kierowane do GIOŚ, w zakresie powierzonych zadań oraz propozycji rozwiązania zgłaszanych problemów.
 • Udział w opiniowaniu aktów prawnych oraz innych dokumentów. Sporządzanie i przedstawianie kierownictwu i innym organom propozycji zmian przepisów prawa z zakresu powierzonych zadań, w celu zwiększenia efektywności kontroli podmiotów korzystających ze środowiska prowadzonych przez IOŚ.
 • Realizacja bieżących zadań, w szczególności współudział w opracowywaniu wytycznych do cykli kontrolnych oraz ogólnych kierunków działalności kontrolnej, w zakresie powierzonych zadań.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca przy komputerze
- obsługa klientów zewnętrznych (organy administracji) i wewnętrznych (komórki GIOŚ), w ramach zbierania, opracowywania i raportowania danych
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe o kierunku ochrona środowiska/inżynieria środowiska
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub w administracji publicznej
 • Znajomość polskich przepisów ochrony środowiska, w szczególności w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed hałasem
 • Znajomość przepisów Kpa
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów Prawo przedsiębiorców
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office, w szczególności arkusza Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Obsługa programu: Legalis, Argis
 • Szkolenie z wykonywania obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu
 • Uprawnienia Inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia Inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska

Termin składania dokumentów: 12.03.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony