Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Inspektor w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii Numer referencyjny: 98032 Data publikacji: 04 maja 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Planowanie przestrzenne: Geografia, kartografia

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonuje prace związanych z udostępnianiem informacji, danych i materiałów czgik.
 • Prowadzi ewidencję materiałów zasobu, rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Udziela informacji o materiałach stanowiących czgik oraz o sposobach i warunkach jego udostępniania
 • Wykonuje prace związane z przetwarzanie materiałów zasobu występujących w postaci nieelektronicznej do postaci elektronicznej
 • Wykonuje prace związane z wdrażaniem systemów informatycznych związanych z prowadzeniem czgik.
 • Wykonuje prace związane z wyłączaniem materiałów z zasobu.
 • Przygotowuje analizy, statystyki, sprawozdania związane z zakresem powierzonych zadań.

Warunki pracy:

 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
 • Praca na wysokosci do 3 metrow, praca w kurzu, praca z materialami zagrzybialymi.
 • Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej.
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 • Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
 • Węzeł sanitarny częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi w zakresie udostępnienia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • znajomość narzędzi oraz technik związanych z udostępnianiem danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: średnie geodezyjne lub kartograficzne
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego w zakresie geodezji lub kartografii

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 20.05.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest profesjonalną, nowoczesną, darzoną zaufaniem społecznym instytucją, zapewniającą powszechny dostęp do wysokiej jakości informacji geodezyjnej i kartograficznej w oparciu o fundamentalne elementy działania nowoczesnej administracji:
 • Człowieka  - wykwalifikowaną kadrę
 • Proces - efektywne metody zarządzania i organizacji
 • Technologię - nowoczesne rozwiązania techniczne
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony