Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2022 18 maja 2022

Specjalista w Departamencie Geodezji, Kartografii i Systemow Informacji Geograficznej

Pracodawca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii Numer referencyjny: 98023 Data publikacji: 04 maja 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Planowanie przestrzenne: Geografia, kartografia

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista Wydział Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Departament Geodezji, Kartografii i Systemow Informacji Geograficznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Administruje i monitoruje funkcjonowanie systemu zarzadzania panstwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym (SZPZGiK), a także pełni role wsparcia dla użytkowników wewnętrznych, zewnętrznych oraz współpracuje z III linią wsparcia dla SZPZGiK, w tym prowadzi dokumentacje techniczna.
 • Przygotowuje wymagania analityczne, techniczne oraz funkcjonalne warstwy bazodanowej i aplikacyjnej; przeprowadza testowanie i wdrażanie modyfikacji SZPZGIK.
 • Udostępnia dane i materiały czgik, prowadzi ewidencje materiałów zasobu, rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także udziela informacji o materiałach czgik oraz o sposobach i warunkach ich udostępniania.
 • Wykonuje prace związane z przetwarzaniem materiałów czgik występujących w postaci nieelektronicznej do postaci elektronicznej.
 • Wykonuje prace związane z wdrażaniem systemów informatycznych związanych z prowadzeniem czgik.
 • Przygotowuje analizy, statystyki, sprawozdania i prezentacje związane z zakresem powierzonych zadań, w tym informacje, opracowania i materiały do publikacji jak również wystąpienia na konferencjach i seminariach.
 • Wykonywanie prac związanych z oceną przydatności użytkowej czgik i ich wyłączaniem z zasobu.

Warunki pracy:

 • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
 • Praca na wysokosci do 3 metrow, praca w kurzu, praca z materialami zagrzybialymi.
 • Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej.
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
 • Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
 • Węzeł sanitarny częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 •  Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze geodezji, kartografii, geografii lub IT
 • znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi w zakresie udostępnienia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • nastawienie na klienta - umiejętność tworzenia atmosfery profesjonalizmu i kreowania przyjaznego klimatu sprzyjającego dobrej komunikacji
 • znajomość przepisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem systemami i bazami danych
 • podstawowa znajomość SQL
 • znajomość oprogramowania z dziedziny GIS
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne i/lub kartograficzne
 • Znajmość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość narzędzi do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemach teleinformatycznych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 20.05.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest profesjonalną, nowoczesną, darzoną zaufaniem społecznym instytucją, zapewniającą powszechny dostęp do wysokiej jakości informacji geodezyjnej i kartograficznej w oparciu o fundamentalne elementy działania nowoczesnej administracji:
 • Człowieka  - wykwalifikowaną kadrę
 • Proces - efektywne metody zarządzania i organizacji
 • Technologię - nowoczesne rozwiązania techniczne
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony