Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Specjalista w Wydziale Geodezji i Systemów Odniesień Przestrzennych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii Numer referencyjny: 98227 Data publikacji: 09 maja 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Geodezji i Systemów Odniesień Przestrzennych, Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi prace z zakresu zarządzania i aktualizacji podstawowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych.
 • Organizuje i nadzoruje proces wdrażania i testowania elementów infrastruktury komputerowej i oprogramowania systemu ASG-EUPOS oraz rozwiązuje problemy techniczne związane z eksploatacją urządzeń zgodnie z procedurami zarządzania bezpieczeństwem informacji, w celu zapewnienia prawidłowego działania systemów.
 • Uczestniczy w prowadzonych zamówieniach publicznych oraz odbiorach i kontroli produktów realizowanych w ramach zadań Wydziału.
 • Prowadzi ewidencję sprzętu i oprogramowania stosowanego w centrach zarządzających i na stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS oraz podręcznego magazynu sprzętu informatycznego, w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki sprzętowej.
 • Udziela wsparcia merytorycznego dla jednostek służby geodezyjnej i kartograficznej w zakresie modernizacji osnów geodezyjnych, prowadzi czynności związane z udostępnieniem i wymianą danych na potrzeby modernizacji i zakładania osnów szczegółowych.
 • Uczestniczy w przygotowaniu szkoleń i prezentacjach z tematyki osnów podstawowych i państwowego systemu odniesień przestrzennych.

00-926 Warszawa ul. Wspólna 2
01-102 Warszawa ul. Olbrachta 94B

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe geodezyjne
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego - wykonywanie pomiarów i obliczeń geodezyjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość zagadnień z zakresu geodezji satelitarnej oraz naziemnych systemów stacji referencyjnych GNSS
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe - specjalizacja z zakresu geodezyjnych pomiarów podstawowych lub geodezji satelitarnej
 • Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu pomiarów GNSS i umiejętność wykorzystania serwisów ASG-EUPOS.
  Udział w pracach geodezyjnych dotyczących pomiaru osnów geodezyjnych
 • Znajomość zagadnień dotyczących podstawowych osnów geodezyjnych
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność i odpowiedzialność

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo jazdy kategoria B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 23.05.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest profesjonalną, nowoczesną, darzoną zaufaniem społecznym instytucją, zapewniającą powszechny dostęp do wysokiej jakości informacji geodezyjnej i kartograficznej w oparciu o fundamentalne elementy działania nowoczesnej administracji:
 • Człowieka  - wykwalifikowaną kadrę
 • Proces - efektywne metody zarządzania i organizacji
 • Technologię - nowoczesne rozwiązania techniczne
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony