Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.11.2022 29 listopada 2022

Starszy specjalista w Wydziale Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i Legislacji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii Numer referencyjny: 107158 Data publikacji: 30 września 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i Legislacji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Monitoruje wydatkowanie środków na zadania związanie z funkcjonowaniem Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym sporządza sprawozdania w tym zakresie.
 • Uczestniczy w procesie uzgadniania przez Urząd z ministrami i centralnymi organami administracji rządowej projektów aktów prawnych w celu zapewnienia spójności projektowanych przepisów z Prawem geodezyjnym i kartograficznym.
 • Udziela merytorycznego wsparcia jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz organom Służby Geodezyjnej i Kartograficzne w celu usprawnienia procesu aktualizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Współdziała z komórkami urzędu oraz odpowiednimi komórkami organizacyjnymi wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w procesie planowania lub koordynacji wydatkowania środków na realizację zadań w zakresie geodezji.
 • Przygotowuje i analizuje ankiety związane z rozwojem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu usprawnienia działania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej na rzecz obywateli i innych podmiotów.
 • Przygotowuje odpowiedzi i kontaktuje się w sprawie zadawanych pytań z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego oraz organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

00-926 Warszawa ul. Wspólna 2

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe geodezyjne
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w organach Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Geodezyjnej
  i Kartograficznej
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej wraz z aktami wykonawczymi
 • Umiejętność redagowania i analizy tekstów prawnych oraz pism urzędowych
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w wykonastwie geodezyjnym
 • Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
 • Znajomość przepisów nt. ochrony danych osobowych
 • Znajomość przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego
 • Znajomość narzędzi GIS oraz Excel, w szczególności Power Quer w tym VBA
 • Systematyczność, wnikliwość, dokładność

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 10.10.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest profesjonalną, nowoczesną, darzoną zaufaniem społecznym instytucją, zapewniającą powszechny dostęp do wysokiej jakości informacji geodezyjnej i kartograficznej w oparciu o fundamentalne elementy działania nowoczesnej administracji:
 • Człowieka  - wykwalifikowaną kadrę
 • Proces - efektywne metody zarządzania i organizacji
 • Technologię - nowoczesne rozwiązania techniczne
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony