Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.06.2022 29 czerwca 2022

Starszy specjalista w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Urząd Geodezji i Kartografii Numer referencyjny: 98038 Data publikacji: 04 maja 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja
Planowanie przestrzenne: Geografia, kartografia

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii, Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Realizuje kontrole jakości danych przestrzennych w celu sprawnej obsługi bieżących zadań Wydziału oraz tworzenie wymagań merytorycznych dotyczących produkcji i kontroli jakości danych przestrzennych w tym udział w tworzeniu metodyki kontroli i oceny jakości danych.
 • Uczestniczy w odbiorach produktów realizowanych w ramach zadań Wydziału oraz bieżąca współpraca z pozostałymi zespołami w celu efektywnej realizacji pracy, w tym bieżące raportowanie i sprawozdawczość prac kontroli jakości.
 • Tworzy analizy i przygotowuje propozycje rozwiązań niestandardowych problemów w zakresie kontroli jakości danych przestrzennych w celu terminowej i zgodnej z założeniami realizacji umów na produkcję i kontrolę jakości danych przestrzennych.
 • Udział w bieżącej współpracy na linii Zamawiający-Wykonawcy w zakresie zagadnień merytorycznych w celu zapewnienia efektywnej obsługi bieżących zadań Wydziału.
 • Uczestniczy w pracach związanych z tworzeniem, specyfikacji technicznych, standardów i dobrych praktyk w celu zapewnienia efektywności produkcji, interoperacyjności, jakości i aktualności baz danych przestrzennych.
 • Udział w opracowaniu propozycji rozwiązań dotyczących funkcjonowania systemów dziedzinowych oraz propozycji ich rozwoju w celu utrzymania wysokiej wydajności niniejszych systemów, ich integracji i spójności w działaniu.
 • Udział w opracowywaniu założeń i uzgadnianiu aktów prawnych, budżetu zadaniowego, planu rzeczowo-finansowego, planu zamówień publicznych i planu pracy Departamentu w zakresie zadań Wydziału, a także w sprawozdaniu z ich realizacji.
 • Uczestniczy we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami w celu realizacji prac badawczych i rozwojowych odnośnie produkcji i udostępniania baz danych przestrzennych oraz współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, zapewnia, iż komunikacja, konfiguracja i jakość są realizowane zgodnie z obowiązującymi strategiami w celu terminowej i efektywnej realizacji zadań.

Warunki pracy:

  • Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
  • Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej.
  • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  • Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
  • Wyjazdy służbowe.
  • Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej.
  • Praca wymagająca dyspozycyjności.
  • Węzeł sanitarny częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
  • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

00-926 Warszawa
Wspólna 2 Warszawa
ul. Olbrachta 94B
01-102 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne i/lub kartograficzne lub pokrewne
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w produkcji lub kontroli jakości danych przestrzennych
 • dobra znajomość narzędzi GIS
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu systemów informacji przestrzennej
 • znajomość zagadnień związanych z tworzeniem danych przestrzennych
 • znajomość zagadnień związanych z kontrolą jakości danych przestrzennych
 • ogólna znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 20.05.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest profesjonalną, nowoczesną, darzoną zaufaniem społecznym instytucją, zapewniającą powszechny dostęp do wysokiej jakości informacji geodezyjnej i kartograficznej w oparciu o fundamentalne elementy działania nowoczesnej administracji:
 • Człowieka  - wykwalifikowaną kadrę
 • Proces - efektywne metody zarządzania i organizacji
 • Technologię - nowoczesne rozwiązania techniczne
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony